25/6-4 S

13.02.2012 Det norske oljeselskap ASA, operatør for utvinningstillatelse 414, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 25/6-4 S.

Brønnen er boret i midtre del av Nordsjøen om lag 20 kilometer sørøst for Frøyfeltet og 37 kilometer nordøst for Heimdalfeltet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i paleocen reservoarbergarter (Hermodformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Brentgruppen). Brønnen påtraff reservoarbergartene med god reservoarkvalitet, som forventet. Det er utført datainnsamling og prøvetaking, men begge nivåene er vannførende og brønnen er klassifisert som tørr.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 414. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2006. Undersøkelsesbrønn 25/6-4 S ble boret til et vertikalt dyp på 2738 meter under havflaten og avsluttet i midtre jura bergarter (Dunlingruppen). Havdypet er 114 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Songa Delta, som skal til utvinningstillatelse 418 i nordlige del av Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 35/9-7 der Wintershall Norge ASA er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 22.01.2013