25/6-4 S

13.02.2012 Det norske oljeselskap ASA, operatør for utvinningstillatelse 414, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 25/6-4 S.

Brønnen er boret i midtre del av Nordsjøen om lag 20 kilometer sørøst for Frøyfeltet og 37 kilometer nordøst for Heimdalfeltet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i paleocen reservoarbergarter (Hermodformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Brentgruppen). Brønnen påtraff reservoarbergartene med god reservoarkvalitet, som forventet. Det er utført datainnsamling og prøvetaking, men begge nivåene er vannførende og brønnen er klassifisert som tørr.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 414. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2006. Undersøkelsesbrønn 25/6-4 S ble boret til et vertikalt dyp på 2738 meter under havflaten og avsluttet i midtre jura bergarter (Dunlingruppen). Havdypet er 114 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Songa Delta, som skal til utvinningstillatelse 418 i nordlige del av Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 35/9-7 der Wintershall Norge ASA er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.