25/6-4 S

13.02.2012 Det norske oljeselskap ASA, operatør for utvinningstillatelse 414, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 25/6-4 S.

Brønnen er boret i midtre del av Nordsjøen om lag 20 kilometer sørøst for Frøyfeltet og 37 kilometer nordøst for Heimdalfeltet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i paleocen reservoarbergarter (Hermodformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Brentgruppen). Brønnen påtraff reservoarbergartene med god reservoarkvalitet, som forventet. Det er utført datainnsamling og prøvetaking, men begge nivåene er vannførende og brønnen er klassifisert som tørr.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 414. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2006. Undersøkelsesbrønn 25/6-4 S ble boret til et vertikalt dyp på 2738 meter under havflaten og avsluttet i midtre jura bergarter (Dunlingruppen). Havdypet er 114 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Songa Delta, som skal til utvinningstillatelse 418 i nordlige del av Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 35/9-7 der Wintershall Norge ASA er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.