30/6-28 S

23.03.2012 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 053, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 30/6-28 S.

Brønnen er boret under Osebergfeltet, mellom Oseberg A og Oseberg C plattformene. Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i trias (Hegregruppen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter (Statfjordformasjonen).

I det primære letemålet er Hegregruppen vannfylt, mens en tynn oljekolonne ble påtruffet i det sekundære letemålet i Statfjordformasjonen, med reservoarbergarter og reservoarkvalitet som forventet.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 2 og 3 millioner Sm3 utvinnbar olje. Rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med andre funn i området med hensyn til en mulig utvikling.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den 27. letebrønnen i utvinningstillatelse 053. Tillatelsen ble tildelt i 1979.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3806 meter under havflaten og avsluttet i Teistformasjonen i nedre trias. Havdypet er 110 meter. Brønnen blir nå plugget og forlatt.

Brønn 30/6-28 S ble boret av boreinnretningen COSL Pioneer, som nå skal bore en produksjonsbrønn på Glitnefeltet, der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.