30/6-28 S

23.03.2012 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 053, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 30/6-28 S.

Brønnen er boret under Osebergfeltet, mellom Oseberg A og Oseberg C plattformene. Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i trias (Hegregruppen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter (Statfjordformasjonen).

I det primære letemålet er Hegregruppen vannfylt, mens en tynn oljekolonne ble påtruffet i det sekundære letemålet i Statfjordformasjonen, med reservoarbergarter og reservoarkvalitet som forventet.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 2 og 3 millioner Sm3 utvinnbar olje. Rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med andre funn i området med hensyn til en mulig utvikling.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den 27. letebrønnen i utvinningstillatelse 053. Tillatelsen ble tildelt i 1979.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3806 meter under havflaten og avsluttet i Teistformasjonen i nedre trias. Havdypet er 110 meter. Brønnen blir nå plugget og forlatt.

Brønn 30/6-28 S ble boret av boreinnretningen COSL Pioneer, som nå skal bore en produksjonsbrønn på Glitnefeltet, der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013