30/6-28 S

23.03.2012 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 053, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 30/6-28 S.

Brønnen er boret under Osebergfeltet, mellom Oseberg A og Oseberg C plattformene. Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i trias (Hegregruppen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter (Statfjordformasjonen).

I det primære letemålet er Hegregruppen vannfylt, mens en tynn oljekolonne ble påtruffet i det sekundære letemålet i Statfjordformasjonen, med reservoarbergarter og reservoarkvalitet som forventet.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 2 og 3 millioner Sm3 utvinnbar olje. Rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med andre funn i området med hensyn til en mulig utvikling.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den 27. letebrønnen i utvinningstillatelse 053. Tillatelsen ble tildelt i 1979.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3806 meter under havflaten og avsluttet i Teistformasjonen i nedre trias. Havdypet er 110 meter. Brønnen blir nå plugget og forlatt.

Brønn 30/6-28 S ble boret av boreinnretningen COSL Pioneer, som nå skal bore en produksjonsbrønn på Glitnefeltet, der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).