33/12-9 S

04.01.2012 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 152, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønnen 33/12-9 S. Brønnen påtraff olje.

Brønnen er boret om lag sju kilometer sør for olje-/gassfunnet 33/12-8 S på Skinfaks Sør, som ligger sørvest av Gullfaks Sørfeltet i den nordlige delen av Nordsjøen. Skinfaks Sør ble påvist i 2002 og består av flere mindre strukturer.  

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Brentgruppen). Brønnen påtraff lett olje i en 80 meter brutto kolonne i øvre del av Brentgruppen, i bergarter med god reservoarkvalitet.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 0,3 og 1,1 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Funnet er planlagt knyttet opp til eksisterende infrastruktur i Gullfaksområdet.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking for å fastslå petroleumssystem og olje/vannkontakter. 

Brønn 33/12-9 S er den fjerde undersøkelsesbrønnen i utvinningstillatelse 152. Tillatelsen ble tildelt i 12. konsesjonsrunde i 1988.

Brønn 33/12-9 S ble boret til et vertikalt dyp av 3722 meter under havoverflaten, og ble avsluttet i Drakeformasjonen i midtre jura. Havdypet er 135 meter.

Brønnen ble boret av boreinnretningen COSL Pioneer, som nå skal til Osebergområdet for å bore undersøkelsesbrønn 30/6-28 S for utvinningstillatelse 53, der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

 Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Tørr brønn nær Snorrefeltet i Nordsjøen – 33/6-5 S
27.10.2021 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 882, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/6-5 S.
Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.