33/12-9 S

04.01.2012 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 152, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønnen 33/12-9 S. Brønnen påtraff olje.

Brønnen er boret om lag sju kilometer sør for olje-/gassfunnet 33/12-8 S på Skinfaks Sør, som ligger sørvest av Gullfaks Sørfeltet i den nordlige delen av Nordsjøen. Skinfaks Sør ble påvist i 2002 og består av flere mindre strukturer.  

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Brentgruppen). Brønnen påtraff lett olje i en 80 meter brutto kolonne i øvre del av Brentgruppen, i bergarter med god reservoarkvalitet.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 0,3 og 1,1 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Funnet er planlagt knyttet opp til eksisterende infrastruktur i Gullfaksområdet.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking for å fastslå petroleumssystem og olje/vannkontakter. 

Brønn 33/12-9 S er den fjerde undersøkelsesbrønnen i utvinningstillatelse 152. Tillatelsen ble tildelt i 12. konsesjonsrunde i 1988.

Brønn 33/12-9 S ble boret til et vertikalt dyp av 3722 meter under havoverflaten, og ble avsluttet i Drakeformasjonen i midtre jura. Havdypet er 135 meter.

Brønnen ble boret av boreinnretningen COSL Pioneer, som nå skal til Osebergområdet for å bore undersøkelsesbrønn 30/6-28 S for utvinningstillatelse 53, der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

 Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.