33/12-9 S

04.01.2012 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 152, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønnen 33/12-9 S. Brønnen påtraff olje.

Brønnen er boret om lag sju kilometer sør for olje-/gassfunnet 33/12-8 S på Skinfaks Sør, som ligger sørvest av Gullfaks Sørfeltet i den nordlige delen av Nordsjøen. Skinfaks Sør ble påvist i 2002 og består av flere mindre strukturer.  

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Brentgruppen). Brønnen påtraff lett olje i en 80 meter brutto kolonne i øvre del av Brentgruppen, i bergarter med god reservoarkvalitet.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 0,3 og 1,1 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Funnet er planlagt knyttet opp til eksisterende infrastruktur i Gullfaksområdet.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking for å fastslå petroleumssystem og olje/vannkontakter. 

Brønn 33/12-9 S er den fjerde undersøkelsesbrønnen i utvinningstillatelse 152. Tillatelsen ble tildelt i 12. konsesjonsrunde i 1988.

Brønn 33/12-9 S ble boret til et vertikalt dyp av 3722 meter under havoverflaten, og ble avsluttet i Drakeformasjonen i midtre jura. Havdypet er 135 meter.

Brønnen ble boret av boreinnretningen COSL Pioneer, som nå skal til Osebergområdet for å bore undersøkelsesbrønn 30/6-28 S for utvinningstillatelse 53, der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

 Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).