33/6-3 S

25.07.2012 Suncor Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 375 B, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 33/6-3 på oljefunnet 34/4-11 (Beta).

Funnet 34/4-11 (Beta) ble påvist i 2010 og ligger om lag 20 kilometer nordvest for Snorrefeltet i Nordsjøen. Før brønn 33/6-3 S ble boret var ressursanslaget for funnet på mellom 7 og 40 millioner Sm3 utvinnbar(e) olje.

Hensikten med brønn 33/6-3 S var å avgrense en separat struktur sørvest for funnet 34/4-11. Det ble påtruffet reservoarbergarter i statfjordformasjonen av tidlig jura alder med reservoarkvalitet som forventet, men brønnen var tørr. Det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 375 B. Tillatelsen ble tildelt som tilleggsareal til utvinningstillatelse 375 i TFO 2010.

Brønn ble boret til et vertikalt dyp av 4171 meter under havflaten og ble avsluttet i lundeformasjonen av sen trias alder.

Havdypet er 332 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Songa Delta som nå går inn til Kystbasen Ågotnes.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 22.01.2013