33/6-3 S

25.07.2012 Suncor Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 375 B, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 33/6-3 på oljefunnet 34/4-11 (Beta).

Funnet 34/4-11 (Beta) ble påvist i 2010 og ligger om lag 20 kilometer nordvest for Snorrefeltet i Nordsjøen. Før brønn 33/6-3 S ble boret var ressursanslaget for funnet på mellom 7 og 40 millioner Sm3 utvinnbar(e) olje.

Hensikten med brønn 33/6-3 S var å avgrense en separat struktur sørvest for funnet 34/4-11. Det ble påtruffet reservoarbergarter i statfjordformasjonen av tidlig jura alder med reservoarkvalitet som forventet, men brønnen var tørr. Det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 375 B. Tillatelsen ble tildelt som tilleggsareal til utvinningstillatelse 375 i TFO 2010.

Brønn ble boret til et vertikalt dyp av 4171 meter under havflaten og ble avsluttet i lundeformasjonen av sen trias alder.

Havdypet er 332 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Songa Delta som nå går inn til Kystbasen Ågotnes.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.