3/4-2 S

20.08.2012 Det norske oljeselskap ASA, operatør for utvinningstillatelse 356, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 3/4-2 S. Brønnen er tørr.

Boringen fant sted 20 kilometer nord for Trymfeltet i den sørlige delen av Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av senkritt alder (Shetlandsgruppen).

Brønnen påtraff reservoarbergarter som forventet i Torformasjonen i Shetlandsgruppen. 

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 356. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2005. Brønnen ble boret til et vertikalt av dyp av 2819 meter under havflaten og ble avsluttet i Tynegruppen i øvre jura. Havdypet er 51 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 3/4-2 S ble boret av boreinnretningen Maersk Guardian, som nå skal til utvinningstillatelse 497 i den sørlige delen av Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 7/11-13 S der Det norske oljeselskap ASA er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 22.01.2013