34/7-35 S

12.07.2012 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 552, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 34/7-35 S. Brønnen er boret om lag 4 kilometer øst for Tordisfeltet i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre og midtre jura reservoarbergarter (sandsteiner i Draupneformasjonen og Brentgruppen).

Brønnen påtraff ikke øvre jura reservoarbergarter. Reservoarbergartene påtruffet i Brentgruppen har dårligere egenskaper enn forventet. Brønnen er tørr. Det er utført datainnsamling.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 552. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2009. 

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3710 meter under havflaten og ble avsluttet i Brentgruppen av mellomjura alder.

Havdypet er 265 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 34/7-35 S ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard som nå skal til utvinningstillatelse 265 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 16/2-12 der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

 Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 22.01.2013