35/2-3

19.07.2012 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 318, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 35/2-3. Brønnen, som er boret om lag ti kilometer sørøst for gassfunnet 35/2-1 ”Peon”, er tørr.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i Balder- og Seleformasjonen av paleocen alder.

Den påtraff Balderformasjonen med reservoarbergarter og reservoarkvalitet som forventet, men brønnen var tørr. Seleformasjonen ble ikke påtruffet.

Brønnen er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 318. Tillatelsen ble tildelt i 18. konsesjonsrunde. 

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 1606 meter under havflaten og ble avsluttet i Shetlandgruppen i øvre kritt.

Havdypet er 351 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 35/2-3 ble boret av boreinnretningen Scarabeo 8 som nå skal til Barentshavet for å bore for ENI Norge AS.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013