35/9-7

16.04.2012 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 418, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 35/9-7. Brønnen er boret om lag 17 kilometer sørvest for Gjøafeltet i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter. Brønnen påviste lett olje i to sandsteiner på 90 meter og 14 meter med god reservoarkvalitet i Heatherformasjonen i øvre jura. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 10 og 25 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbart olje. 

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 418. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2006. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2976 meter under havflaten og ble avsluttet i Rannockformasjonen i bergarter av mellomjura alder. Havdypet er 368 meter. Brønnen vil nå bli permanent plugget og forlatt.

Brønn 35/9-7 ble boret av boreinnretningen Songa Delta som nå skal til utvinningstillatelse 375 B for å bore avgrensningsbrønn 33/6-3 S for Suncor Energy Norge AS.  


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00 

 

Kart - Last ned pdf 

 

 

Oppdatert: 22.01.2013