6201/11-3

11.10.2012 Lundin Petroleum Norway, operatør for utvinningstillatelsen 519, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6201/11- 3 i den sørlige del av Norskehavet. Brønnen er boret om lag 65 km nordvest for Snorrefeltet.

Primære letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i øvre kritt (Shetlandsgruppen) og i øvre jura eller nedre trias. Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av seinpaleocen alder (Listaformasjonen).

Det ble påtruffet to oljesoner på til sammen to meter i Shetlandsgruppen. Øvre jura reservoarbergarter ble ikke påtruffet, og letemålet i trias er tett. I sekundært letemål ble det påtruffet en netto oljesone på tre meter i Listaformasjonen. På grunn av tynne oljesoner og usikker utstrekning av reservoarene er det ikke grunnlag for å gi ressursestimat.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. To formasjonstester (Mini-DST) er gjennomført i Shetlandsgruppen, og disse viste begrensede strømningsegenskaper.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 519. Tillatelsen ble tildelt i 20. konsesjonsrunde i 2009.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2975 m under havflaten, og avsluttet i kalkstein av perm alder (Zechsteingruppen). Havdypet er 382 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 6201/11-3 ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin som nå skal til utvinningstillatelse 457 i midtre del av Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 16/1-16 der Wintershall Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.