6201/11-3

11.10.2012 Lundin Petroleum Norway, operatør for utvinningstillatelsen 519, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6201/11- 3 i den sørlige del av Norskehavet. Brønnen er boret om lag 65 km nordvest for Snorrefeltet.

Primære letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i øvre kritt (Shetlandsgruppen) og i øvre jura eller nedre trias. Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av seinpaleocen alder (Listaformasjonen).

Det ble påtruffet to oljesoner på til sammen to meter i Shetlandsgruppen. Øvre jura reservoarbergarter ble ikke påtruffet, og letemålet i trias er tett. I sekundært letemål ble det påtruffet en netto oljesone på tre meter i Listaformasjonen. På grunn av tynne oljesoner og usikker utstrekning av reservoarene er det ikke grunnlag for å gi ressursestimat.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. To formasjonstester (Mini-DST) er gjennomført i Shetlandsgruppen, og disse viste begrensede strømningsegenskaper.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 519. Tillatelsen ble tildelt i 20. konsesjonsrunde i 2009.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2975 m under havflaten, og avsluttet i kalkstein av perm alder (Zechsteingruppen). Havdypet er 382 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 6201/11-3 ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin som nå skal til utvinningstillatelse 457 i midtre del av Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 16/1-16 der Wintershall Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.