6201/11-3

11.10.2012 Lundin Petroleum Norway, operatør for utvinningstillatelsen 519, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6201/11- 3 i den sørlige del av Norskehavet. Brønnen er boret om lag 65 km nordvest for Snorrefeltet.

Primære letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i øvre kritt (Shetlandsgruppen) og i øvre jura eller nedre trias. Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av seinpaleocen alder (Listaformasjonen).

Det ble påtruffet to oljesoner på til sammen to meter i Shetlandsgruppen. Øvre jura reservoarbergarter ble ikke påtruffet, og letemålet i trias er tett. I sekundært letemål ble det påtruffet en netto oljesone på tre meter i Listaformasjonen. På grunn av tynne oljesoner og usikker utstrekning av reservoarene er det ikke grunnlag for å gi ressursestimat.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. To formasjonstester (Mini-DST) er gjennomført i Shetlandsgruppen, og disse viste begrensede strømningsegenskaper.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 519. Tillatelsen ble tildelt i 20. konsesjonsrunde i 2009.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2975 m under havflaten, og avsluttet i kalkstein av perm alder (Zechsteingruppen). Havdypet er 382 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 6201/11-3 ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin som nå skal til utvinningstillatelse 457 i midtre del av Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 16/1-16 der Wintershall Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 22.01.2013