6406/3-8

22.05.2012 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 475 BS, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensningsbrønn 6407/1-5 S.

Avgrensningsrønnen er boret om lag 20 kilometer øst for Kristinfeltet i Norskehavet og om lag 8 kilometer nordøst for funnbrønnen 6406/3-8. Funnet ble påvist i 2010 i midtre jura reservoarbergarter (Garnformasjonen). Før brønn 6407/1-5 S ble boret, var operatørens ressursanslag for funnet mellom 10 og 20 millioner standard kubikkmeter utvinnbar olje (Sm3) og mellom 2 og 5 milliarder Sm3utvinnbar gass.

Hensikten med brønn 6407/1-5 S var å avgrense funnet 6406/3-8 mot nord. Brønnen påtraff olje i en 39 meter tykk kolonne i Garnformasjonen med reservoar og reservoarkvalitet som forventet. Olje-vann kontakt i brønn 6407/1-5 S er den samme som i funnbrønnen, og trykkdata indikerer kommunikasjon mellom nord og sør. Funnet er med dette avgrenset mot nord. Foreløpig beregning bekrefter tidligere ressursanslag, men i den øvre del av estimatet for funnet.

En vellykket formasjonstest er gjennomført over et kort reservoarintervall. Maksimum produksjonsrate var på henholdsvis 140 standard kubikkmeter (Sm3) olje og 20 300 Sm3 gass per strømningsdøgn gjennom en 40/64” tommers dyseåpning.

Rettighetshaverne vil nå vurdere alternative utbygginger av funnet.

Brønnen er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 475 BS. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2008. Wintershall Norge AS er operatør med 50 prosentandel. De andre rettighetshaverne er Petoro AS (30 prosent) og Centrica Resources AS (20 prosent).

Brønnen ble boret til et total dyp på 4133 meter under havflaten og avsluttet i Tiljeformasjonen i undre jura. Havdypet er 297 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnen 6407/5-1 S ble boret av boreinnretningen Borgland Dolphin, som nå skal til utvinningstillatelse 102 C for å bore 25/5-D-1 H Atla, der Total E&P Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 22.01.2013