6406/3-9

07.03.2012 Maersk Oil Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 431, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6406/3-9. Brønnen er om lag 7 kilometer sørøst for Kristinfeltet i Norskehavet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i kritt (Lysing – og Langeformasjonene). Brønnen påtraff olje i to soner fordelt på flere tynne sandsteinslag i begge formasjoner. Sandsteinslagene var tynnere og reservoarkvaliteten dårligere enn forventet i disse formasjonene.

Funnet vurderes som ikke økonomisk interessant. Framtidige studier vil kvantifisere volumene og belyse eventuelt tilleggspotensial.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 431. Tillatelsen ble tildelt i TFO2006. Maersk Oil Norway AS overtok operatørskapet i tillatelsen i 2009. 

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 4157 meter under havflaten, og ble avsluttet i skifer i Langeformasjonen. Havdypet er 316 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6406/3-9 ble boret av Transocean Winner som nå skal til Alvheimfeltet i Nordsjøen for å bore utvinningsbrønn 24/6-B-5, der Marathon Oil Norge As er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet:
Eldbjørg Melberg Vaage. Telefon 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.