6406/3-9

07.03.2012 Maersk Oil Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 431, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6406/3-9. Brønnen er om lag 7 kilometer sørøst for Kristinfeltet i Norskehavet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i kritt (Lysing – og Langeformasjonene). Brønnen påtraff olje i to soner fordelt på flere tynne sandsteinslag i begge formasjoner. Sandsteinslagene var tynnere og reservoarkvaliteten dårligere enn forventet i disse formasjonene.

Funnet vurderes som ikke økonomisk interessant. Framtidige studier vil kvantifisere volumene og belyse eventuelt tilleggspotensial.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 431. Tillatelsen ble tildelt i TFO2006. Maersk Oil Norway AS overtok operatørskapet i tillatelsen i 2009. 

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 4157 meter under havflaten, og ble avsluttet i skifer i Langeformasjonen. Havdypet er 316 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6406/3-9 ble boret av Transocean Winner som nå skal til Alvheimfeltet i Nordsjøen for å bore utvinningsbrønn 24/6-B-5, der Marathon Oil Norge As er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet:
Eldbjørg Melberg Vaage. Telefon 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).