6406/3-9

07.03.2012 Maersk Oil Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 431, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6406/3-9. Brønnen er om lag 7 kilometer sørøst for Kristinfeltet i Norskehavet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i kritt (Lysing – og Langeformasjonene). Brønnen påtraff olje i to soner fordelt på flere tynne sandsteinslag i begge formasjoner. Sandsteinslagene var tynnere og reservoarkvaliteten dårligere enn forventet i disse formasjonene.

Funnet vurderes som ikke økonomisk interessant. Framtidige studier vil kvantifisere volumene og belyse eventuelt tilleggspotensial.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 431. Tillatelsen ble tildelt i TFO2006. Maersk Oil Norway AS overtok operatørskapet i tillatelsen i 2009. 

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 4157 meter under havflaten, og ble avsluttet i skifer i Langeformasjonen. Havdypet er 316 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6406/3-9 ble boret av Transocean Winner som nå skal til Alvheimfeltet i Nordsjøen for å bore utvinningsbrønn 24/6-B-5, der Marathon Oil Norge As er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet:
Eldbjørg Melberg Vaage. Telefon 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.