6406/3-9

07.03.2012 Maersk Oil Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 431, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6406/3-9. Brønnen er om lag 7 kilometer sørøst for Kristinfeltet i Norskehavet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i kritt (Lysing – og Langeformasjonene). Brønnen påtraff olje i to soner fordelt på flere tynne sandsteinslag i begge formasjoner. Sandsteinslagene var tynnere og reservoarkvaliteten dårligere enn forventet i disse formasjonene.

Funnet vurderes som ikke økonomisk interessant. Framtidige studier vil kvantifisere volumene og belyse eventuelt tilleggspotensial.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 431. Tillatelsen ble tildelt i TFO2006. Maersk Oil Norway AS overtok operatørskapet i tillatelsen i 2009. 

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 4157 meter under havflaten, og ble avsluttet i skifer i Langeformasjonen. Havdypet er 316 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6406/3-9 ble boret av Transocean Winner som nå skal til Alvheimfeltet i Nordsjøen for å bore utvinningsbrønn 24/6-B-5, der Marathon Oil Norge As er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet:
Eldbjørg Melberg Vaage. Telefon 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.