6406/3-9

07.03.2012 Maersk Oil Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 431, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6406/3-9. Brønnen er om lag 7 kilometer sørøst for Kristinfeltet i Norskehavet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i kritt (Lysing – og Langeformasjonene). Brønnen påtraff olje i to soner fordelt på flere tynne sandsteinslag i begge formasjoner. Sandsteinslagene var tynnere og reservoarkvaliteten dårligere enn forventet i disse formasjonene.

Funnet vurderes som ikke økonomisk interessant. Framtidige studier vil kvantifisere volumene og belyse eventuelt tilleggspotensial.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 431. Tillatelsen ble tildelt i TFO2006. Maersk Oil Norway AS overtok operatørskapet i tillatelsen i 2009. 

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 4157 meter under havflaten, og ble avsluttet i skifer i Langeformasjonen. Havdypet er 316 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6406/3-9 ble boret av Transocean Winner som nå skal til Alvheimfeltet i Nordsjøen for å bore utvinningsbrønn 24/6-B-5, der Marathon Oil Norge As er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet:
Eldbjørg Melberg Vaage. Telefon 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013