6506/11-9 S

24.08.2012 Centrica Resources (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 477, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6506/11-9 S. Brønnen er boret om lag 5 kilometer øst for Morvinfeltet og om lag 5 kilometer vest for Åsgard (Smørbukkfeltet) i Norskehavet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre til nedre jura reservoarbergarter (Garn-, Ile-, Tofte- og Tiljeformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i kritt reservorabergarter (Lysing- og Langeformasjonen).

I primært mål ble det påtruffet ikke-bevegelig olje i en brutto kolonne på 59 meter i Garnformasjonen og på 10 meter i Ileformasjonen. I sekundært mål ble det påtruffet olje i tynne sandlag i Lysingformasjonen og i midtre del av Langeformasjonen. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

En formasjonstest er gjennomført i Garnformasjonen. Ingen strømning av petroleum til overflaten ble oppnådd. Flere småskala formasjons- og trykktester ble utført i Garn-, Ile-, Tofte- og Tiljeformasjonene. Flere trykkpunkter ble tatt, men gir ikke grunnlag for tolkning av mulige væskekontakter. En væskeprøve i Garnformasjonen indikerer derimot tilstedeværelse av strømbar petroleum. Brønnen blir klassifisert som tørr.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 477. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2007. 

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp og målt dyp på henholdsvis 4954 og 5330 meter under havflaten, og ble avsluttet i Åreformasjonen i nedre jura.

Havdypet er 249 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6506/11-9 S ble boret av  boreinnretningen West Alpha som nå skal til verft i Ølen for oppgraderinger, modifikasjoner og resertifiseringer.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg , tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.