6506/11-9 S

24.08.2012 Centrica Resources (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 477, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6506/11-9 S. Brønnen er boret om lag 5 kilometer øst for Morvinfeltet og om lag 5 kilometer vest for Åsgard (Smørbukkfeltet) i Norskehavet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre til nedre jura reservoarbergarter (Garn-, Ile-, Tofte- og Tiljeformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i kritt reservorabergarter (Lysing- og Langeformasjonen).

I primært mål ble det påtruffet ikke-bevegelig olje i en brutto kolonne på 59 meter i Garnformasjonen og på 10 meter i Ileformasjonen. I sekundært mål ble det påtruffet olje i tynne sandlag i Lysingformasjonen og i midtre del av Langeformasjonen. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

En formasjonstest er gjennomført i Garnformasjonen. Ingen strømning av petroleum til overflaten ble oppnådd. Flere småskala formasjons- og trykktester ble utført i Garn-, Ile-, Tofte- og Tiljeformasjonene. Flere trykkpunkter ble tatt, men gir ikke grunnlag for tolkning av mulige væskekontakter. En væskeprøve i Garnformasjonen indikerer derimot tilstedeværelse av strømbar petroleum. Brønnen blir klassifisert som tørr.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 477. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2007. 

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp og målt dyp på henholdsvis 4954 og 5330 meter under havflaten, og ble avsluttet i Åreformasjonen i nedre jura.

Havdypet er 249 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6506/11-9 S ble boret av  boreinnretningen West Alpha som nå skal til verft i Ølen for oppgraderinger, modifikasjoner og resertifiseringer.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg , tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.