6506/11-9 S

24.08.2012 Centrica Resources (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 477, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6506/11-9 S. Brønnen er boret om lag 5 kilometer øst for Morvinfeltet og om lag 5 kilometer vest for Åsgard (Smørbukkfeltet) i Norskehavet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre til nedre jura reservoarbergarter (Garn-, Ile-, Tofte- og Tiljeformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i kritt reservorabergarter (Lysing- og Langeformasjonen).

I primært mål ble det påtruffet ikke-bevegelig olje i en brutto kolonne på 59 meter i Garnformasjonen og på 10 meter i Ileformasjonen. I sekundært mål ble det påtruffet olje i tynne sandlag i Lysingformasjonen og i midtre del av Langeformasjonen. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

En formasjonstest er gjennomført i Garnformasjonen. Ingen strømning av petroleum til overflaten ble oppnådd. Flere småskala formasjons- og trykktester ble utført i Garn-, Ile-, Tofte- og Tiljeformasjonene. Flere trykkpunkter ble tatt, men gir ikke grunnlag for tolkning av mulige væskekontakter. En væskeprøve i Garnformasjonen indikerer derimot tilstedeværelse av strømbar petroleum. Brønnen blir klassifisert som tørr.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 477. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2007. 

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp og målt dyp på henholdsvis 4954 og 5330 meter under havflaten, og ble avsluttet i Åreformasjonen i nedre jura.

Havdypet er 249 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6506/11-9 S ble boret av  boreinnretningen West Alpha som nå skal til verft i Ølen for oppgraderinger, modifikasjoner og resertifiseringer.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg , tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013