6507/3-9 S

18.07.2012 BP Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 212 E, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6507/3-9 S. Brønnen påviste gass.

Funnet er gjort om lag 20 kilometer nord for Skarvfeltet og om lag 5 kilometer øst for Marulkfeltet

Hensikten med brønnen var å påvise gass i øvre kritt reservoarbergarter (Lysingformasjonen). Brønnen påviste gass i Lysingformasjonen med reservoarbergarter og reservoarkvalitet som forventet.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 1,2 og 2,3 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass.  Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 212 E vil nå evaluere funnet.

Brønnen ble boret til et totalt vertikalt dyp på 2923 meter under havflaten, og den ble avsluttet i Langeformasjonen i nedre kritt.

Havdypet er 365 meter. Brønnen er nå plugget og forlatt.

Brønn 6507/3-9 S ble boret av boreinnretningen Polar Pioneer. Innretningen vil nå fortsette med forboring av produksjonsbrønner på Skarvfeltet.


Pressekontakt i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 22.01.2013