6507/6-4 S og A

23.01.2012 E.ON Ruhrgas Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 350, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6507/6-4 S og er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6507/6-4 A.

Brønnene er boret om lag 10 kilometer sørøst for Skarvfeltet i Norskehavet.

Hensikten med brønnene 6507/6-4 S og 6507/6-4 A var å påvise petroleum i henholdsvis øvre trias (”Grey Beds”) og i permiske reservoarbergarter (tilsvarende Foldvik Creekgruppen på Østgrønland). Begge brønnene var tørre. 6507/6-4 S påtraff øvre trias reservoarbergarter med reservoarkvalitet som forventet, mens 6507/6-4 A ikke påtraff den forventede reservoarbergarten.

Det er utført omfattende datainnsamling i begge brønnene og prøvetaking i brønn 6507/6-4 A.

Brønnene er de to første letebrønnene i utvinningstillatelse 350. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2004. 

Brønn 6507/6-4 S ble boret til et vertikalt dyp av 1333 meter under havflaten og ble avsluttet i øvre trias bergarter (”Red beds”). Brønn 6507/6-4 A ble boret til et vertikalt dyp av 4391 meter under havflaten og ble avsluttet i bergarter av perm/pre-perm alder.

Havdypet er 364 meter. Brønnene blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnene 6504/6-4 S & A ble boret av Borgland Dolphin, som nå skal bore undersøkelsesbrønn 6407/1-5 i utvinningstillatelse 475 BS/CS i Norskehavet, der Wintershall Norge ASA er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013