6507/7-15 S

24.04.2012 RWE Dea Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 435, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6507/7-15 S.

Brønnen er boret om lag 3,5 kilometer vest for gassfunnet 6507/7-14 S som ble gjort i samme utvinningstillatelse i 2010, og 15 km nordvest for Heidrunfeltet i Norskehavet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellomjura alder (Fangstgruppen). Sekundære letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av tidligkritt alder (Langeformasjonen) og tidligjura alder (Tiljeformasjonen).

Det ble påvist gass i sandsteiner i Garn- og Ileformasjonen (Fangstgruppen) i en om lag 140 meter brutto kolonne. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 4 og 13 milliarder Sm3 utvinnbar gass. I tillegg ble det påvist mindre mengder gass i Lange- og Tiljeformasjonen.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking som vil gi verdifull informasjon for fremtidig produksjon av gassfunnene i utvinningstillatelsen.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen 435 vil vurdere å produsere funnet sammen med funnet 6507/7-14 S mot Heidrunfeltet.

Brønnen er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 435. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2006. 

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 4534 meter under havflaten, og ble avsluttet i Tiljeformasjonen i nedre jura.

Havdypet er 399 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6507/7-15 S ble boret av boreinnretningen West Alpha som nå skal til utvinningstillatelse 477 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6506/11-9 S der Centrica Resources (Norge) AS er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.