6507/7-15 S

24.04.2012 RWE Dea Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 435, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6507/7-15 S.

Brønnen er boret om lag 3,5 kilometer vest for gassfunnet 6507/7-14 S som ble gjort i samme utvinningstillatelse i 2010, og 15 km nordvest for Heidrunfeltet i Norskehavet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellomjura alder (Fangstgruppen). Sekundære letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av tidligkritt alder (Langeformasjonen) og tidligjura alder (Tiljeformasjonen).

Det ble påvist gass i sandsteiner i Garn- og Ileformasjonen (Fangstgruppen) i en om lag 140 meter brutto kolonne. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 4 og 13 milliarder Sm3 utvinnbar gass. I tillegg ble det påvist mindre mengder gass i Lange- og Tiljeformasjonen.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking som vil gi verdifull informasjon for fremtidig produksjon av gassfunnene i utvinningstillatelsen.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen 435 vil vurdere å produsere funnet sammen med funnet 6507/7-14 S mot Heidrunfeltet.

Brønnen er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 435. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2006. 

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 4534 meter under havflaten, og ble avsluttet i Tiljeformasjonen i nedre jura.

Havdypet er 399 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6507/7-15 S ble boret av boreinnretningen West Alpha som nå skal til utvinningstillatelse 477 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6506/11-9 S der Centrica Resources (Norge) AS er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Tildeling: To selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
05.10.2022 I dag har to selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i ett areal på norsk del av Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 16/2-23 S
03.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 16/2-23 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).