6607/12-3

20.12.2012 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 385, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6607/12-3. Brønnen er boret omlag 15 kilometer nordvest for Nornefeltet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre til nedre jura reservoarbergarter i Fangst-og Båtgruppen.

Brønnen påtraff gass i Fangst- og Båtgruppen. Reservoarkvaliteten var dårligere enn forventet. I tillegg ble det påtruffet gass i en tynn sandstein med usikker reservoarutvikling i kritt, i Cromer Knollgruppen.

Foreløpige beregninger viser at funnet ikke er lønnsomt. Det vil imidlertid bli gjennomført evaluering og analyser for å avklare nærmere ressurspotensialet i funnet.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 385. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2005.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 4288 meter under havflaten og avsluttet i Åreformasjonen av tidligjura alder. Havdypet er 363 meter. Brønnen vil nå bli permanent plugget og forlatt.

Brønn 6607/12-3 ble boret av boreinnretningen West Alpha, som nå skal til utvinningstillatelse 386 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6610/10-1, der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 22.01.2013