7/11-13

22.10.2012 Det norske oljeselskap ASA, operatør for utvinningstillatelse 497, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 7/11-13. Brønnen er tørr.

Boringen fant sted 25 kilometer vest for Ulafeltet i den sørlige delen av Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av trias alder (Skagerrakformasjonen).

Brønnen påtraff reservoarbergarter som forventet i Skagerrakformasjonen.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 497. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2008. Brønnen ble boret til et vertikalt av dyp av 3758 meter under havflaten og ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i trias. Havdypet er 81 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7/11-13 ble boret av boreinnretningen Maersk Guardian, som nå skal til utvinningstillatelse 498 i den sørlige delen av Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 7/8-6 for Lotos Exploration and Production Norge.  


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00


Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 22.01.2013