7/12-13 S

04.05.2012 Det norske oljeselskap ASA, operatør for utvinningstillatelse 450, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 7/12-13 S. Brønnen er boret om lag 9 km sør for Ulafeltet i Nordsjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter ’’Gydaleddet’’.  Sekundært letemål var å påvise petroleum i Ulaformasjonen også i øvre jura.

Brønnen påtraff reservoarbergarter som forventet i ’’Gydaleddet’’. I det dypeste letemålet, Ulaformasjonen, var reservoarbergartene dårligere enn forventet.  Det er utført datainnsamling og prøvetaking. Brønnen er tørr.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 450. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2007. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 4500 meter under havflaten og ble avsluttet i Hegregruppen i midtre trias. Havdypet er 70 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7/12-13 S ble boret av boreinnretningen Mærsk Guardian som nå skal til utvinningstillatelse 440 S i den sørlige delen av Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 2/8-18 S der Faroe Petroleum Norge AS er operatør.  


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013