7/12-13 S

04.05.2012 Det norske oljeselskap ASA, operatør for utvinningstillatelse 450, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 7/12-13 S. Brønnen er boret om lag 9 km sør for Ulafeltet i Nordsjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter ’’Gydaleddet’’.  Sekundært letemål var å påvise petroleum i Ulaformasjonen også i øvre jura.

Brønnen påtraff reservoarbergarter som forventet i ’’Gydaleddet’’. I det dypeste letemålet, Ulaformasjonen, var reservoarbergartene dårligere enn forventet.  Det er utført datainnsamling og prøvetaking. Brønnen er tørr.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 450. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2007. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 4500 meter under havflaten og ble avsluttet i Hegregruppen i midtre trias. Havdypet er 70 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7/12-13 S ble boret av boreinnretningen Mærsk Guardian som nå skal til utvinningstillatelse 440 S i den sørlige delen av Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 2/8-18 S der Faroe Petroleum Norge AS er operatør.  


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.