7120/6-3 S

26.11.2012 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 490, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7120/6-3 S. Brønnen er boret omlag 10 kilometer nordvest for Snøhvitfeltet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av tidligkritt og senjura alder (Kolmule-, Knurr- og Hekkingenformasjonen).

Brønnen påtraff olje i en åtte-ni meter brutto-kolonne i tynne sandsteinslag over en 25 meter sandsteinssekvens i Kolmuleformasjonen. I Knurr- og Hekkingenformasjonen ble det ikke påtruffet reservoarbergarter.

Foreløpige beregninger viser at funnet ikke er lønnsomt. Det vil imidlertid bli gjennomført evaluering og analyser for å avklare nærmere ressurspotensialet i funnet.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 490. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2007.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2993 meter under havflaten og avsluttet i Kapp Toscanagruppen av tidlig- til mellom jura alder. Havdypet er 330 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7120/6-3 S ble boret av boreinnretningen Transocean Arctic, som nå skal til utvinningstillatelse 475 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6407/1-6 S, der Wintershall Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 22.01.2013