7122/7-6

21.12.2012 Eni Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 229, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 7122/7-6 på Goliatfeltet.

Hensikten med brønnen var å undersøke reservoaregenskapene i de oljeførende sonene som er omfattet av den godkjente feltutbyggingsplanen. Brønnen ble boret i en hittil uboret forkastningsblokk og påtraff som prognosert petroleum i  øvre til midtre trias reservoarbergarter (Realgrunnundergruppen og Ingøydjupundergruppen).

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Datainnsamlingen vil gi verdifull informasjon for den videre brønnplanleggingen på Goliatfeltet som er under utbygging.

Dette er den sjuende letebrønnen i utvinningstillatelse 229. Tillatelsen ble tildelt i Barentshavprosjektet i 1997.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på1992 meter under havflaten og avsluttet i Klappmyssformasjonen av tidligtrias alder. Havdypet er 382 meter. Brønnen vil bli permanent plugget og forlatt.

Brønn 7122/7-6 ble boret av boreinnretningen Scarabeo 8, som nå skal fortsette med boring av utvinningsbrønnene på Goliatfeltet.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00


Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 22.01.2013