7220/10-1

05.10.2012 Eni Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 533, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/10-1 i Barentshavet. Brønnen er boret omlag 50 kilometer nordvest for Snøhvitfeltet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i nedre kritt til øvre jura reservoarbergarter (Knurr og Hekkingenformasjonen). Sekundært mål var å påvise petroleum i midtre til nedre jura reservoarbergarter (Stø, Nordmela, Tubåen og Fruholmenformasjonen)

I primært mål ble det påtruffet en gass/kondensat kolonne på 38 meter i Knurrformasjonen. I sekundært mål ble det påtruffet en gass/kondensat kolonne på 54 meter i Støformasjonen. Reservoarkvaliteten som forventet.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom fem og syv millioner standard kubikkmeter (Sm3) oljeekvivalenter utvinnbart.  Videre avgrensning av funnet vil bli vurdert.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 533. Tillatelsen ble tildelt i 20. konsesjonsrunde.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2371 meter under havflaten og avsluttet i Snaddformasjonen i øvre trias. Havdypet er 348 meter. Brønnen vil bli permanent plugget og forlatt.

Brønn 7220/10-1 ble boret av boreinnretningen Scarabeo 8, som nå skal til utvinningstillatelse 229 i Barentshavet for å starte boreoperasjoner på Goliatfeltet, der Eni Norge AS er operatør.

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.