7220/10-1

05.10.2012 Eni Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 533, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/10-1 i Barentshavet. Brønnen er boret omlag 50 kilometer nordvest for Snøhvitfeltet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i nedre kritt til øvre jura reservoarbergarter (Knurr og Hekkingenformasjonen). Sekundært mål var å påvise petroleum i midtre til nedre jura reservoarbergarter (Stø, Nordmela, Tubåen og Fruholmenformasjonen)

I primært mål ble det påtruffet en gass/kondensat kolonne på 38 meter i Knurrformasjonen. I sekundært mål ble det påtruffet en gass/kondensat kolonne på 54 meter i Støformasjonen. Reservoarkvaliteten som forventet.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom fem og syv millioner standard kubikkmeter (Sm3) oljeekvivalenter utvinnbart.  Videre avgrensning av funnet vil bli vurdert.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 533. Tillatelsen ble tildelt i 20. konsesjonsrunde.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2371 meter under havflaten og avsluttet i Snaddformasjonen i øvre trias. Havdypet er 348 meter. Brønnen vil bli permanent plugget og forlatt.

Brønn 7220/10-1 ble boret av boreinnretningen Scarabeo 8, som nå skal til utvinningstillatelse 229 i Barentshavet for å starte boreoperasjoner på Goliatfeltet, der Eni Norge AS er operatør.

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.