7220/10-1

05.10.2012 Eni Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 533, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/10-1 i Barentshavet. Brønnen er boret omlag 50 kilometer nordvest for Snøhvitfeltet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i nedre kritt til øvre jura reservoarbergarter (Knurr og Hekkingenformasjonen). Sekundært mål var å påvise petroleum i midtre til nedre jura reservoarbergarter (Stø, Nordmela, Tubåen og Fruholmenformasjonen)

I primært mål ble det påtruffet en gass/kondensat kolonne på 38 meter i Knurrformasjonen. I sekundært mål ble det påtruffet en gass/kondensat kolonne på 54 meter i Støformasjonen. Reservoarkvaliteten som forventet.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom fem og syv millioner standard kubikkmeter (Sm3) oljeekvivalenter utvinnbart.  Videre avgrensning av funnet vil bli vurdert.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 533. Tillatelsen ble tildelt i 20. konsesjonsrunde.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2371 meter under havflaten og avsluttet i Snaddformasjonen i øvre trias. Havdypet er 348 meter. Brønnen vil bli permanent plugget og forlatt.

Brønn 7220/10-1 ble boret av boreinnretningen Scarabeo 8, som nå skal til utvinningstillatelse 229 i Barentshavet for å starte boreoperasjoner på Goliatfeltet, der Eni Norge AS er operatør.

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C
27.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 31/4-A-13 C, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.