7220/10-1

05.10.2012 Eni Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 533, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/10-1 i Barentshavet. Brønnen er boret omlag 50 kilometer nordvest for Snøhvitfeltet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i nedre kritt til øvre jura reservoarbergarter (Knurr og Hekkingenformasjonen). Sekundært mål var å påvise petroleum i midtre til nedre jura reservoarbergarter (Stø, Nordmela, Tubåen og Fruholmenformasjonen)

I primært mål ble det påtruffet en gass/kondensat kolonne på 38 meter i Knurrformasjonen. I sekundært mål ble det påtruffet en gass/kondensat kolonne på 54 meter i Støformasjonen. Reservoarkvaliteten som forventet.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom fem og syv millioner standard kubikkmeter (Sm3) oljeekvivalenter utvinnbart.  Videre avgrensning av funnet vil bli vurdert.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 533. Tillatelsen ble tildelt i 20. konsesjonsrunde.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2371 meter under havflaten og avsluttet i Snaddformasjonen i øvre trias. Havdypet er 348 meter. Brønnen vil bli permanent plugget og forlatt.

Brønn 7220/10-1 ble boret av boreinnretningen Scarabeo 8, som nå skal til utvinningstillatelse 229 i Barentshavet for å starte boreoperasjoner på Goliatfeltet, der Eni Norge AS er operatør.

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 22.01.2013