7220/5-1

06.03.2012 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 532, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensningsbrønn 7220/5-1 på gass-/oljefunnet 7220/8-1 (”Skrugard”).

Funnet ble påvist i 2011 i midtre og nedre jura reservoarbergarter.

Avgrensningsbrønnen er boret om lag 3 kilometer nord for funnbrønnen 7220/8-1 og 100 kilometer nord for Snøhvitfeltet.

Før avgrensningsbrønnen ble boret, var operatørens ressursanslag for funnet 7220/8-1 på mellom 25 og 40 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje og 2-7 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Hensikten med brønnen var å avgrense gass-/oljefunnet 7220/8-1. Avgrensningsbrønnen påtraff en 26 meter gasskolonne og en 48 meter oljekolonne i midtre og nedre jura reservoarbergarter (Stø- og Nordmelaformasjonene). Kolonnehøyde, reservoarbergarter og reservoarkvalitet er som forventet.

Foreløpig beregning har redusert usikkerhetspennet for funnet 7220/8-1 til 35-45 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.

I samme utvinningstillatelse ble funnet 7220/7-1 (”Havis”) gjort tidligere i år. De samlede ressursene for de to funnene er estimert til mellom 65-95 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Datainnsamlingen vil gi verdifull informasjon til pågående studier av utbyggingsløsninger for de to funnene

Dette er den tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 532. Tillatelsen ble tildelt i 20. konsesjonsrunde.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 1700 meter under havflaten og avsluttet i Fruholmenformasjonen i øvre trias. Havdypet er 388 meter. Brønnen vil bli permanent plugget og forlatt.

Brønn 7220/5-1 bores av boreinnretningen Transocean Barents, som etterpå skal permanent plugge brønn 7222/11-1 (”Caurus”) i tidligere utvinningstillatelse 228 (nåværende utvinningstillatelse 659).


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013