7220/5-1

06.03.2012 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 532, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensningsbrønn 7220/5-1 på gass-/oljefunnet 7220/8-1 (”Skrugard”).

Funnet ble påvist i 2011 i midtre og nedre jura reservoarbergarter.

Avgrensningsbrønnen er boret om lag 3 kilometer nord for funnbrønnen 7220/8-1 og 100 kilometer nord for Snøhvitfeltet.

Før avgrensningsbrønnen ble boret, var operatørens ressursanslag for funnet 7220/8-1 på mellom 25 og 40 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje og 2-7 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Hensikten med brønnen var å avgrense gass-/oljefunnet 7220/8-1. Avgrensningsbrønnen påtraff en 26 meter gasskolonne og en 48 meter oljekolonne i midtre og nedre jura reservoarbergarter (Stø- og Nordmelaformasjonene). Kolonnehøyde, reservoarbergarter og reservoarkvalitet er som forventet.

Foreløpig beregning har redusert usikkerhetspennet for funnet 7220/8-1 til 35-45 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.

I samme utvinningstillatelse ble funnet 7220/7-1 (”Havis”) gjort tidligere i år. De samlede ressursene for de to funnene er estimert til mellom 65-95 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Datainnsamlingen vil gi verdifull informasjon til pågående studier av utbyggingsløsninger for de to funnene

Dette er den tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 532. Tillatelsen ble tildelt i 20. konsesjonsrunde.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 1700 meter under havflaten og avsluttet i Fruholmenformasjonen i øvre trias. Havdypet er 388 meter. Brønnen vil bli permanent plugget og forlatt.

Brønn 7220/5-1 bores av boreinnretningen Transocean Barents, som etterpå skal permanent plugge brønn 7222/11-1 (”Caurus”) i tidligere utvinningstillatelse 228 (nåværende utvinningstillatelse 659).


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Tørr brønn nær Snorrefeltet i Nordsjøen – 33/6-5 S
27.10.2021 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 882, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/6-5 S.
Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.