7220/5-1

06.03.2012 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 532, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensningsbrønn 7220/5-1 på gass-/oljefunnet 7220/8-1 (”Skrugard”).

Funnet ble påvist i 2011 i midtre og nedre jura reservoarbergarter.

Avgrensningsbrønnen er boret om lag 3 kilometer nord for funnbrønnen 7220/8-1 og 100 kilometer nord for Snøhvitfeltet.

Før avgrensningsbrønnen ble boret, var operatørens ressursanslag for funnet 7220/8-1 på mellom 25 og 40 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje og 2-7 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Hensikten med brønnen var å avgrense gass-/oljefunnet 7220/8-1. Avgrensningsbrønnen påtraff en 26 meter gasskolonne og en 48 meter oljekolonne i midtre og nedre jura reservoarbergarter (Stø- og Nordmelaformasjonene). Kolonnehøyde, reservoarbergarter og reservoarkvalitet er som forventet.

Foreløpig beregning har redusert usikkerhetspennet for funnet 7220/8-1 til 35-45 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.

I samme utvinningstillatelse ble funnet 7220/7-1 (”Havis”) gjort tidligere i år. De samlede ressursene for de to funnene er estimert til mellom 65-95 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Datainnsamlingen vil gi verdifull informasjon til pågående studier av utbyggingsløsninger for de to funnene

Dette er den tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 532. Tillatelsen ble tildelt i 20. konsesjonsrunde.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 1700 meter under havflaten og avsluttet i Fruholmenformasjonen i øvre trias. Havdypet er 388 meter. Brønnen vil bli permanent plugget og forlatt.

Brønn 7220/5-1 bores av boreinnretningen Transocean Barents, som etterpå skal permanent plugge brønn 7222/11-1 (”Caurus”) i tidligere utvinningstillatelse 228 (nåværende utvinningstillatelse 659).


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.