7220/5-1

06.03.2012 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 532, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensningsbrønn 7220/5-1 på gass-/oljefunnet 7220/8-1 (”Skrugard”).

Funnet ble påvist i 2011 i midtre og nedre jura reservoarbergarter.

Avgrensningsbrønnen er boret om lag 3 kilometer nord for funnbrønnen 7220/8-1 og 100 kilometer nord for Snøhvitfeltet.

Før avgrensningsbrønnen ble boret, var operatørens ressursanslag for funnet 7220/8-1 på mellom 25 og 40 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje og 2-7 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Hensikten med brønnen var å avgrense gass-/oljefunnet 7220/8-1. Avgrensningsbrønnen påtraff en 26 meter gasskolonne og en 48 meter oljekolonne i midtre og nedre jura reservoarbergarter (Stø- og Nordmelaformasjonene). Kolonnehøyde, reservoarbergarter og reservoarkvalitet er som forventet.

Foreløpig beregning har redusert usikkerhetspennet for funnet 7220/8-1 til 35-45 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.

I samme utvinningstillatelse ble funnet 7220/7-1 (”Havis”) gjort tidligere i år. De samlede ressursene for de to funnene er estimert til mellom 65-95 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Datainnsamlingen vil gi verdifull informasjon til pågående studier av utbyggingsløsninger for de to funnene

Dette er den tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 532. Tillatelsen ble tildelt i 20. konsesjonsrunde.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 1700 meter under havflaten og avsluttet i Fruholmenformasjonen i øvre trias. Havdypet er 388 meter. Brønnen vil bli permanent plugget og forlatt.

Brønn 7220/5-1 bores av boreinnretningen Transocean Barents, som etterpå skal permanent plugge brønn 7222/11-1 (”Caurus”) i tidligere utvinningstillatelse 228 (nåværende utvinningstillatelse 659).


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Tildeling: To selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
05.10.2022 I dag har to selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i ett areal på norsk del av Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 16/2-23 S
03.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 16/2-23 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).