7220/7-1

09.01.2012 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 532, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 7220/7-1.

Brønnen er boret omlag 7 kilometer sørvest for funnet 7220/8-1 (”Skrugard”) og 100 kilometer nord for Snøhvitfeltet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre og nedre jura reservoarbergarter (Stø og Nordmelaformasjonene). Brønnen påtraff en 48 meter gasskolonne i Støformasjonen og en 128 meter oljekolonne i Stø- og Nordmelaformasjonene. Reservoarbergarter og reservoarkvalitet var som forventet.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 30 og 50 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter (o.e), hvorav omlag 4-6 milliarder Sm3 assosiert- og fri gass.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Funnet vil bli bygget ut sammen med funnet 7220/8-1.

Dette er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 532. Tillatelsen ble tildelt i 20. konsesjonsrunde.

Brønnen vil bli boret til et vertikalt dyp på 2200 meter under havflaten og avsluttet i Fruholmenformasjonen i øvre trias. Havdypet er 365 meter. Brønnen vil bli permanent plugget og forlatt.

Brønn 7220/7-1 bores av boreinnretningen Aker Barents, som etterpå skal bore avgrensningsbrønn 7220/5-1 på funnet 7220/8-1, i samme utvinningstillatelse.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.