7220/7-1

09.01.2012 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 532, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 7220/7-1.

Brønnen er boret omlag 7 kilometer sørvest for funnet 7220/8-1 (”Skrugard”) og 100 kilometer nord for Snøhvitfeltet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre og nedre jura reservoarbergarter (Stø og Nordmelaformasjonene). Brønnen påtraff en 48 meter gasskolonne i Støformasjonen og en 128 meter oljekolonne i Stø- og Nordmelaformasjonene. Reservoarbergarter og reservoarkvalitet var som forventet.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 30 og 50 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter (o.e), hvorav omlag 4-6 milliarder Sm3 assosiert- og fri gass.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Funnet vil bli bygget ut sammen med funnet 7220/8-1.

Dette er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 532. Tillatelsen ble tildelt i 20. konsesjonsrunde.

Brønnen vil bli boret til et vertikalt dyp på 2200 meter under havflaten og avsluttet i Fruholmenformasjonen i øvre trias. Havdypet er 365 meter. Brønnen vil bli permanent plugget og forlatt.

Brønn 7220/7-1 bores av boreinnretningen Aker Barents, som etterpå skal bore avgrensningsbrønn 7220/5-1 på funnet 7220/8-1, i samme utvinningstillatelse.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

 

Oppdatert: 22.01.2013