7220/7-1

09.01.2012 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 532, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 7220/7-1.

Brønnen er boret omlag 7 kilometer sørvest for funnet 7220/8-1 (”Skrugard”) og 100 kilometer nord for Snøhvitfeltet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre og nedre jura reservoarbergarter (Stø og Nordmelaformasjonene). Brønnen påtraff en 48 meter gasskolonne i Støformasjonen og en 128 meter oljekolonne i Stø- og Nordmelaformasjonene. Reservoarbergarter og reservoarkvalitet var som forventet.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 30 og 50 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter (o.e), hvorav omlag 4-6 milliarder Sm3 assosiert- og fri gass.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Funnet vil bli bygget ut sammen med funnet 7220/8-1.

Dette er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 532. Tillatelsen ble tildelt i 20. konsesjonsrunde.

Brønnen vil bli boret til et vertikalt dyp på 2200 meter under havflaten og avsluttet i Fruholmenformasjonen i øvre trias. Havdypet er 365 meter. Brønnen vil bli permanent plugget og forlatt.

Brønn 7220/7-1 bores av boreinnretningen Aker Barents, som etterpå skal bore avgrensningsbrønn 7220/5-1 på funnet 7220/8-1, i samme utvinningstillatelse.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

 

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.