7228/1-1

25.04.2012 Norwegian Energy Company ASA (Noreco ASA), operatør for utvinningstillatelse 396, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7228/1-1.

Brønnen er boret omlag 290 kilometer nordøst for Hammerfest og omlag 50 kilometer øst for funnet 7226/2-1.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i jura og trias reservoarbergarter (Realgrunnenundergruppen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i Snadd- og Kobbeformasjonen av sen- og mellomtrias alder.

Brønnen påtraff reservoarbergarter med reservoarkvalitet som forventet i begge letemålene og med svake spor av petroleum i primært mål. Det er utført datainnsamling, men alle nivåene er vannførende. Brønnen er tørr.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 396. Tillatelsen ble tildelt i 19. konsesjonsrunde i 2006.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 1672 meter under havflaten, og ble avsluttet i Kobbeformasjonen i midtre trias. Havdypet er 352 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7228/1-1 ble boret av boreinnretningen Transocean Barents, som nå skal til Nordsjøen for å bore produksjonsbrønner på Jette feltet der Det norske oljeselskap ASA er operatør. Jette feltet fikk godkjent PUD i februar i år.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013