8/10-4 B

10.01.2012 Centrica Resources Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 405, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 8/10-4 B om lag 13 km øst for Ulafeltet i den sørlige delen av Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Ulaformasjonen) i et nytt segment sør for oljefunnet 8/10-4 S (Butch) påvist i 2011.  På grunn av tekniske problemer ble brønnen avsluttet før en nådde reservoarnivået.

Brønn 8/10-4 B er den tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 405. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2006. Brønn 8/10-4 B boret til vertikalt dyp av 2098 meter under havflaten og avsluttet i Hordalandgruppen.  Havdypet er 66 m. Brønnen er nå plugget og forlatt.

Brønn 8/10-4 B ble boret av boreinnretningen Mærsk Guardian som nå skal til utvinningstillatelse 450 for å bore undersøkelsesbrønn 7/12-13 S for Det norske oljeselskap.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.01.2013