33/6-4

01.08.2012 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 370, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/6-4. Brønnen er tørr.

Brønnen er boret om lag 25 kilometer nordvest for feltet Statfjord Nord i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av paleocen alder.

Den påtraff ikke reservoarbergarter i Listaformasjonen av paleocen alder.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 370. Utvinningstillatelsen ble tildelt i TFO 2005.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 1814 meter under havflaten, og ble avsluttet i Jorsalfareformasjonen i Shetlandsgruppen i øvre kritt.

Havdypet er 328 meter. Brønnen er nå plugget permanent og forlatt.

Brønn 33/6-4 ble boret av boreinnretningen Borgland Dolphin, som nå skal til utvinningstillatelse 554 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 34/6-2 der Total E&P Norge AS er operatør.Kart

Oppdatert: 22.01.2013