15/9-F-1 og 15/9-F-1 A

11.10.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 046 og 046 BS, har avsluttet boring av brønnene 15/9-F-1 og 15/9-F-1-A på Volvefeltet, som ligger mellom Sleipner Vest- og Sleipner Østfeltet i den midtre delen av Nordsjøen.

Hensiktene med brønnene 15/9-F-1 og 15/9-F-1 A var å gi økte tilleggsressurser til Volvefeltet ved å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Huginformasjonen) i den nordvestlige delen av feltet. Brønnen 15/9-F-1 påtraff ikke Huginformasjonen som forventet, men Smithbankformasjonen i trias på grunn av en forkastning. Det ble derfor besluttet å bore sidestegsbrønnen 15/9-F-1 A. Brønn påtraff Huginformasjonen med en reservoartykkelse på omlag 47 meter, med reservoarkvalitet dårligere enn forventet. Smithbank- og Huginformasjonen er vannførende slik at brønnene er klassifiserte som tørre.

Det ble foretatt datainnsamling i brønnene. Tillatelsene ble tildelt i 3. konsesjonsrunde i 1975 utvinningstillatelse 046 og utvinningstillatelse 046 BS.

Brønnene 15/9-F-1 og 15/9-F-1 A ble boret til et vertikalt dyp av henholdsvis 3275 og 3185 meter under havflaten, med et totalt dyp på henholdsvis 3577 og 3627 meter under havflaten. 15/9-F-1 og 15/9-F-1 A ble avsluttet i henholdsvis Smithbankformasjonen i trias og Sleipnerformasjonen i midtre jura. Brønnene er permanent plugget og forlatt. Havdypet er 91 meter.

Brønnene 15/9-F-1 og 15/9-F-1 A ble boret av bore- og produksjonsinnretningen Maersk Inspirer.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 11.10.2013

Siste nyheter

Kurs for fiskerikyndige
06.07.2022 Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet arrangerer kurs for fiskerikyndige 15. - 17. november 2022. Kurset arrangeres i Bergen.
Konstituert som oljedirektør
04.07.2022 Olje- og energidepartementet har konstituert Torgeir Stordal (60) som oljedirektør fra 30. juni og fram til ny oljedirektør tilsettes.
Boreløyve for brønnbane 30/5-4 S
04.07.2022 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbane 30/5-4 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 35/6-3 S
04.07.2022 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønnbane 35/6-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Høring – forslag til ny måleforskrift
01.07.2022 Oljedirektoratet fremlegger med dette forslag til ny forskrift om fiskal måling i petroleumsvirksomheten (måleforskriften) med veileder til offentlig høring.
Klargjør Nova for oppstart
30.06.2022 Myndighetene gir samtykke til produksjonsoppstart for Nova-feltet i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 25/7-10
28.06.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 25/7-10, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6607/12-5
27.06.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6607/12-5, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Prestisjefylt FN-verv til Harald Brekke
23.06.2022 Seniorgeolog Harald Brekke er valgt inn i kommisjonen for kontinentalsokkelens yttergrense (Commission on the limits of the continental shelf, CLCS).
Ledige stillinger ved vårt Harstad-kontor
21.06.2022 Vi søker etter petroleumsingeniører og/eller reservoaringeniører med industriell erfaring til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.