15/9-F-1 og 15/9-F-1 A

11.10.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 046 og 046 BS, har avsluttet boring av brønnene 15/9-F-1 og 15/9-F-1-A på Volvefeltet, som ligger mellom Sleipner Vest- og Sleipner Østfeltet i den midtre delen av Nordsjøen.

Hensiktene med brønnene 15/9-F-1 og 15/9-F-1 A var å gi økte tilleggsressurser til Volvefeltet ved å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Huginformasjonen) i den nordvestlige delen av feltet. Brønnen 15/9-F-1 påtraff ikke Huginformasjonen som forventet, men Smithbankformasjonen i trias på grunn av en forkastning. Det ble derfor besluttet å bore sidestegsbrønnen 15/9-F-1 A. Brønn påtraff Huginformasjonen med en reservoartykkelse på omlag 47 meter, med reservoarkvalitet dårligere enn forventet. Smithbank- og Huginformasjonen er vannførende slik at brønnene er klassifiserte som tørre.

Det ble foretatt datainnsamling i brønnene. Tillatelsene ble tildelt i 3. konsesjonsrunde i 1975 utvinningstillatelse 046 og utvinningstillatelse 046 BS.

Brønnene 15/9-F-1 og 15/9-F-1 A ble boret til et vertikalt dyp av henholdsvis 3275 og 3185 meter under havflaten, med et totalt dyp på henholdsvis 3577 og 3627 meter under havflaten. 15/9-F-1 og 15/9-F-1 A ble avsluttet i henholdsvis Smithbankformasjonen i trias og Sleipnerformasjonen i midtre jura. Brønnene er permanent plugget og forlatt. Havdypet er 91 meter.

Brønnene 15/9-F-1 og 15/9-F-1 A ble boret av bore- og produksjonsinnretningen Maersk Inspirer.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 11.10.2013

Siste nyheter

Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.
Boreløyve for brønnbane 6407/8-8 S
27.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønnbane 6407/8-8 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.