15/9-F-1 og 15/9-F-1 A

11.10.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 046 og 046 BS, har avsluttet boring av brønnene 15/9-F-1 og 15/9-F-1-A på Volvefeltet, som ligger mellom Sleipner Vest- og Sleipner Østfeltet i den midtre delen av Nordsjøen.

Hensiktene med brønnene 15/9-F-1 og 15/9-F-1 A var å gi økte tilleggsressurser til Volvefeltet ved å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Huginformasjonen) i den nordvestlige delen av feltet. Brønnen 15/9-F-1 påtraff ikke Huginformasjonen som forventet, men Smithbankformasjonen i trias på grunn av en forkastning. Det ble derfor besluttet å bore sidestegsbrønnen 15/9-F-1 A. Brønn påtraff Huginformasjonen med en reservoartykkelse på omlag 47 meter, med reservoarkvalitet dårligere enn forventet. Smithbank- og Huginformasjonen er vannførende slik at brønnene er klassifiserte som tørre.

Det ble foretatt datainnsamling i brønnene. Tillatelsene ble tildelt i 3. konsesjonsrunde i 1975 utvinningstillatelse 046 og utvinningstillatelse 046 BS.

Brønnene 15/9-F-1 og 15/9-F-1 A ble boret til et vertikalt dyp av henholdsvis 3275 og 3185 meter under havflaten, med et totalt dyp på henholdsvis 3577 og 3627 meter under havflaten. 15/9-F-1 og 15/9-F-1 A ble avsluttet i henholdsvis Smithbankformasjonen i trias og Sleipnerformasjonen i midtre jura. Brønnene er permanent plugget og forlatt. Havdypet er 91 meter.

Brønnene 15/9-F-1 og 15/9-F-1 A ble boret av bore- og produksjonsinnretningen Maersk Inspirer.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 11.10.2013

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.