15/9-F-1 og 15/9-F-1 A

11.10.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 046 og 046 BS, har avsluttet boring av brønnene 15/9-F-1 og 15/9-F-1-A på Volvefeltet, som ligger mellom Sleipner Vest- og Sleipner Østfeltet i den midtre delen av Nordsjøen.

Hensiktene med brønnene 15/9-F-1 og 15/9-F-1 A var å gi økte tilleggsressurser til Volvefeltet ved å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Huginformasjonen) i den nordvestlige delen av feltet. Brønnen 15/9-F-1 påtraff ikke Huginformasjonen som forventet, men Smithbankformasjonen i trias på grunn av en forkastning. Det ble derfor besluttet å bore sidestegsbrønnen 15/9-F-1 A. Brønn påtraff Huginformasjonen med en reservoartykkelse på omlag 47 meter, med reservoarkvalitet dårligere enn forventet. Smithbank- og Huginformasjonen er vannførende slik at brønnene er klassifiserte som tørre.

Det ble foretatt datainnsamling i brønnene. Tillatelsene ble tildelt i 3. konsesjonsrunde i 1975 utvinningstillatelse 046 og utvinningstillatelse 046 BS.

Brønnene 15/9-F-1 og 15/9-F-1 A ble boret til et vertikalt dyp av henholdsvis 3275 og 3185 meter under havflaten, med et totalt dyp på henholdsvis 3577 og 3627 meter under havflaten. 15/9-F-1 og 15/9-F-1 A ble avsluttet i henholdsvis Smithbankformasjonen i trias og Sleipnerformasjonen i midtre jura. Brønnene er permanent plugget og forlatt. Havdypet er 91 meter.

Brønnene 15/9-F-1 og 15/9-F-1 A ble boret av bore- og produksjonsinnretningen Maersk Inspirer.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 11.10.2013