15/9-F-11 og 15/9-F-11 A

24.06.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 046 B og 046 BS, har avsluttet boring av observasjonsbrønnene 15/9-F-11 og 15/9-F-11-A på Volvefeltet i den midtre delen av Nordsjøen.

Volvefeltet ligger om lag 200 kilometer vest for Stavanger. Brønnene 15/9-F-11 og 15/9-F-11 A ble boret henholdsvis like nord for Volvefeltet og nordvest på selve feltet.

Letemålet for brønn 15/9-F-11 var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Huginformasjonen). Huginformasjonen ble påtruffet med reservoarbergarter og reservoarkvalitet som forventet, men med bare to tynne oljesoner på 2-3 meter hver.

Hensikten med brønn 15/9-F-11 A var å avgrense utstrekningen av Volvefeltet i et segment mot nordvest. Brønnen påtraff en om lag 60 meter brutto oljekolonne i Huginformasjonen i reservoarbergarter med god reservoarkvalitet. Trykkmålinger bekrefter kommunikasjon med hovedfeltet.

Foreløpig størrelse på tilleggsressursene er beregnet til mellom 0,6 og 0,7 millioner Sm3 utvinnbar olje. Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 046 B og utvinningstillatelse 046 BS vil vurdere å produsere tilleggsressursene over eksisterende infrastruktur på Volvefeltet.

Det ble foretatt datainnsamling i brønnene. Brønnene 15/9-F-11 og 15/9-F-11 A ble boret til et vertikalt dyp av henholdsvis 3343 og 3071 meter under havflaten, med et totalt dyp på henholdsvis 4562 og 3762 meter under havflaten. Begge avsluttet i Sleipnerformasjonen i midtre jura. Brønnene blir permanent plugget og forlatt. Havdypet er 91 meter.

Brønnene Volve 15/9-F-11 T2 og 15/9-F-11 A ble boret av bore- og produksjonsinnretningen Maersk Inspirer.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 24.06.2013

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.