15/9-F-11 og 15/9-F-11 A

24.06.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 046 B og 046 BS, har avsluttet boring av observasjonsbrønnene 15/9-F-11 og 15/9-F-11-A på Volvefeltet i den midtre delen av Nordsjøen.

Volvefeltet ligger om lag 200 kilometer vest for Stavanger. Brønnene 15/9-F-11 og 15/9-F-11 A ble boret henholdsvis like nord for Volvefeltet og nordvest på selve feltet.

Letemålet for brønn 15/9-F-11 var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Huginformasjonen). Huginformasjonen ble påtruffet med reservoarbergarter og reservoarkvalitet som forventet, men med bare to tynne oljesoner på 2-3 meter hver.

Hensikten med brønn 15/9-F-11 A var å avgrense utstrekningen av Volvefeltet i et segment mot nordvest. Brønnen påtraff en om lag 60 meter brutto oljekolonne i Huginformasjonen i reservoarbergarter med god reservoarkvalitet. Trykkmålinger bekrefter kommunikasjon med hovedfeltet.

Foreløpig størrelse på tilleggsressursene er beregnet til mellom 0,6 og 0,7 millioner Sm3 utvinnbar olje. Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 046 B og utvinningstillatelse 046 BS vil vurdere å produsere tilleggsressursene over eksisterende infrastruktur på Volvefeltet.

Det ble foretatt datainnsamling i brønnene. Brønnene 15/9-F-11 og 15/9-F-11 A ble boret til et vertikalt dyp av henholdsvis 3343 og 3071 meter under havflaten, med et totalt dyp på henholdsvis 4562 og 3762 meter under havflaten. Begge avsluttet i Sleipnerformasjonen i midtre jura. Brønnene blir permanent plugget og forlatt. Havdypet er 91 meter.

Brønnene Volve 15/9-F-11 T2 og 15/9-F-11 A ble boret av bore- og produksjonsinnretningen Maersk Inspirer.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 24.06.2013

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.