15/9-F-11 og 15/9-F-11 A

24.06.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 046 B og 046 BS, har avsluttet boring av observasjonsbrønnene 15/9-F-11 og 15/9-F-11-A på Volvefeltet i den midtre delen av Nordsjøen.

Volvefeltet ligger om lag 200 kilometer vest for Stavanger. Brønnene 15/9-F-11 og 15/9-F-11 A ble boret henholdsvis like nord for Volvefeltet og nordvest på selve feltet.

Letemålet for brønn 15/9-F-11 var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Huginformasjonen). Huginformasjonen ble påtruffet med reservoarbergarter og reservoarkvalitet som forventet, men med bare to tynne oljesoner på 2-3 meter hver.

Hensikten med brønn 15/9-F-11 A var å avgrense utstrekningen av Volvefeltet i et segment mot nordvest. Brønnen påtraff en om lag 60 meter brutto oljekolonne i Huginformasjonen i reservoarbergarter med god reservoarkvalitet. Trykkmålinger bekrefter kommunikasjon med hovedfeltet.

Foreløpig størrelse på tilleggsressursene er beregnet til mellom 0,6 og 0,7 millioner Sm3 utvinnbar olje. Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 046 B og utvinningstillatelse 046 BS vil vurdere å produsere tilleggsressursene over eksisterende infrastruktur på Volvefeltet.

Det ble foretatt datainnsamling i brønnene. Brønnene 15/9-F-11 og 15/9-F-11 A ble boret til et vertikalt dyp av henholdsvis 3343 og 3071 meter under havflaten, med et totalt dyp på henholdsvis 4562 og 3762 meter under havflaten. Begge avsluttet i Sleipnerformasjonen i midtre jura. Brønnene blir permanent plugget og forlatt. Havdypet er 91 meter.

Brønnene Volve 15/9-F-11 T2 og 15/9-F-11 A ble boret av bore- og produksjonsinnretningen Maersk Inspirer.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 24.06.2013

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.