15/9-F-11 og 15/9-F-11 A

24.06.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 046 B og 046 BS, har avsluttet boring av observasjonsbrønnene 15/9-F-11 og 15/9-F-11-A på Volvefeltet i den midtre delen av Nordsjøen.

Volvefeltet ligger om lag 200 kilometer vest for Stavanger. Brønnene 15/9-F-11 og 15/9-F-11 A ble boret henholdsvis like nord for Volvefeltet og nordvest på selve feltet.

Letemålet for brønn 15/9-F-11 var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Huginformasjonen). Huginformasjonen ble påtruffet med reservoarbergarter og reservoarkvalitet som forventet, men med bare to tynne oljesoner på 2-3 meter hver.

Hensikten med brønn 15/9-F-11 A var å avgrense utstrekningen av Volvefeltet i et segment mot nordvest. Brønnen påtraff en om lag 60 meter brutto oljekolonne i Huginformasjonen i reservoarbergarter med god reservoarkvalitet. Trykkmålinger bekrefter kommunikasjon med hovedfeltet.

Foreløpig størrelse på tilleggsressursene er beregnet til mellom 0,6 og 0,7 millioner Sm3 utvinnbar olje. Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 046 B og utvinningstillatelse 046 BS vil vurdere å produsere tilleggsressursene over eksisterende infrastruktur på Volvefeltet.

Det ble foretatt datainnsamling i brønnene. Brønnene 15/9-F-11 og 15/9-F-11 A ble boret til et vertikalt dyp av henholdsvis 3343 og 3071 meter under havflaten, med et totalt dyp på henholdsvis 4562 og 3762 meter under havflaten. Begge avsluttet i Sleipnerformasjonen i midtre jura. Brønnene blir permanent plugget og forlatt. Havdypet er 91 meter.

Brønnene Volve 15/9-F-11 T2 og 15/9-F-11 A ble boret av bore- og produksjonsinnretningen Maersk Inspirer.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 24.06.2013

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).