16/1-16 og 16/1-16 A

11.01.2013 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 457, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 16/1-16 og avgrensningsbrønn 16/1-16 A.

Brønnene 16/1-16 og 16/1-16 A ble boret om lag tre kilometer øst for funnbrønnen 16/1-9 i Ivar Aasenfunnet og rundt tre kilometer nord for Edvard Griegfeltet i midtre del av Nordsjøen.

Primært letemål for undersøkelsesbrønnen 16/1-16 var å påvise petroleum i nedre kritt og øvre jura reservoarbergarter (Åsgard– og Draupneformasjonene) på vestsiden av Utsirahøgda. Sekundære mål var å avgrense oljefunnet 16/1-9 Ivar Aasens østlige utstrekning i midtre jura til øvre trias reservoarbergarter (Hugin- og Skagerrakformasjonene), samt å undersøke reservoarbergarter i paleocen (Heimdalformasjonen) og perm (Zechsteingruppen).

I Åsgardformasjonen i brønn 16/1-16 ble det påtruffet om lag 90 meter brutto reservoar med vannførende sandsteiner av variabel kvalitet. Brønnen påtraff videre en brutto oljekolonne på rundt 70 meter i Hugin- og Skagerrakformasjonene, hvorav 28 meter i reservoar med meget god kvalitet i Huginformasjonen. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet. Oljen som ble påvist i brønnen er av en annen type enn den som tidligere er påvist i Ivar Aasenfunnet. I tillegg er trykket i oljesonen i Huginformasjonen og den øvre delen av Skagerrakformasjonen noe lavere (0,6 bar) enn tidligere observert i Ivar Aasenfunnet. I motsetning til den vestlige delen av Ivar Aasenfunnet ble det ikke påtruffet gasskappe over oljen i 16/1-16.

Det ble ikke påtruffet reservoar i Heimdalformasjonen. Den 29 meter tykke Zechsteingruppen, som består av dolomitter og kalksteiner, er vannfylt, og har relativt dårlige reservoaregenskaper.

Hensikten med avgrensningsbrønnen 16/1-16 A, som er boret like sør for 16/1-16, var å fastsette olje/vann-kontakten. Brønnen påtraff en brutto oljekolonne på vel 30 meter i Huginformasjonen. Huginformasjonen er om lag dobbelt så tykk som i 16/1-16 og som forventet var reservoarkvaliteten meget god. Olje/vann-kontakten ble påtruffet på 2440 meter under havnivå. Dette er seks meter dypere enn olje/vann-kontakten i den vestlige delen av Ivar Aasenfunnet.

Foreløpige beregninger av ressursene som er påvist med 16/1-16 og 16/1-16 A innenfor utvinningstillatelse 457 er mellom 3 og 6 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje.  

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsene 001 B, 028 B og 242 overleverte plan for utbygging og drift (PUD) for Ivar Aasenfunnet til Olje- og energidepartementet 21. desember 2012. Ressursene i utvinningstillatelse 457, som er påvist med 16/1-16 og 16/1-16 A, er ikke omfattet av innlevert PUD for Ivar Aasen.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Dette er den første og andre letebrønnen i utvinningstillatelse 457. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2007. Brønnene 16/1-16 og 16/1-16 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 2722 og 2683 meter under havflaten og ble avsluttet i Rotliegendesgruppen i perm og i Skagerrakformasjonen i trias. Brønnene er permanent plugget og forlatt. Havdypet er 113 meter.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin, som er gått til utvinningstillatelse 501 i midtre del av Nordsjøen for å bore avgrensningsbrønn 16/3-5, der Lundin Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.