16/1-17

15.03.2013 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 338, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 16/1-17. Brønnen er tørr.

Brønnen er boret om lag 5 km kilometer øst for 16/1-8, funnbrønnen i Edvard Griegfeltet.  

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i sandstein og konglomerat av pre-jura alder.

Basert på innsamling av væskeprøver er bevegelig olje påvist i tett reservoarseksjon, som består av konglomeratisk og grovkornet sandstein.

Hele den tette reservoarseksjonen er kjernetatt. Kjernene viser olje, og dette samsvarer med økte gassavlesninger på loggene. Det er ikke mulig å etablere en oljegradient. Brønnen blir klassifisert som tørr.

Brønnen ble boret inn i oppsprukket grunnfjell, der vanntrykket indikerer tilsvarende trykkregime som Edvard Griegfeltet og funnet 16/1-12.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.  Dette er den åttende letebrønnen i utvinningstillatelse 338. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2004.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2044 meter under havflaten, og den ble avsluttet i grunnfjell.

Havdypet er 110 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønn 16/1-17 ble boret av boreinnretningen Transocean Winner, som nå skal til utvinningstillatelse PL 036 D der Marathon Oil Norge AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00 

 

Kart - Last ned pdf

 

       

Oppdatert: 15.03.2013