16/1-19 S og 16/1-20 A

25.10.2013 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 457, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønnene 16/1-19 S og 16/1-20 A

Brønnene 16/1-19 S og 16/1-20 A ble boret om lag to og en halv kilometer øst for avgrensningsbrønnene 16/1-16 og 16/1-16 A ved Ivar Aasenfeltet, og om lag tre kilometer nord for Edvard Griegfeltet i midtre del av Nordsjøen.

Primært letemål for undersøkelsesbrønn 16/1-19 S var å påvise petroleum i nedre kritt reservoarbergarter (Åsgardformasjonen) på vestlig del av Utsirahøgda. Sekundære mål var å påvise petroleum i oppsprukket og/eller forvitret grunnfjell. Brønnen påtraff en halv meter tett sandstein/leirstein i Åsgardformasjonen og oppsprukket grunnfjell med olje i sprekkene. Reservoarkvalitet er dårligere enn forventet. Brønnen er klassifisert som tørr.

Primært letemål for undersøkelsesbrønn 16/1-20 A var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Huginformasjonen) for å avgrense en mulig forlengelse av Ivar Aasenfeltet mot vestsiden av Utsirahøgda. Sekundært mål var å påvise petroleum i øvre trias (Skagerrakformasjonen). Brønnen påtraff om lag 600 meter sandstein med spor av olje i flere intervaller i Åsgard-, Draupne-, Heather- og Huginformasjonen. Reservoarkvaliteten er stort sett god, som forventet. Brønnen er klassifisert som tørr.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Dette er den tredje og fjerde letebrønnen i utvinningstillatelse 457. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2007. Brønnene 16/1-19 S og 16/1-20 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 1953 og 2531 meter under havflaten og med et totalt dyp på henholdsvis 1964 og 3075 meter under havflaten. 16/1-19 S ble avsluttet i grunnfjell, mens 16/1-20 A ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias. Brønnene er permanent plugget og forlatt. Havdypet er 113 meter.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Borgland Dolphin, som skal til nordlige Nordsjøen for utføre brønnreparasjoner på Vegafeltet, der Statoil er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 25.10.2013