16/1-19 S og 16/1-20 A

25.10.2013 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 457, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønnene 16/1-19 S og 16/1-20 A

Brønnene 16/1-19 S og 16/1-20 A ble boret om lag to og en halv kilometer øst for avgrensningsbrønnene 16/1-16 og 16/1-16 A ved Ivar Aasenfeltet, og om lag tre kilometer nord for Edvard Griegfeltet i midtre del av Nordsjøen.

Primært letemål for undersøkelsesbrønn 16/1-19 S var å påvise petroleum i nedre kritt reservoarbergarter (Åsgardformasjonen) på vestlig del av Utsirahøgda. Sekundære mål var å påvise petroleum i oppsprukket og/eller forvitret grunnfjell. Brønnen påtraff en halv meter tett sandstein/leirstein i Åsgardformasjonen og oppsprukket grunnfjell med olje i sprekkene. Reservoarkvalitet er dårligere enn forventet. Brønnen er klassifisert som tørr.

Primært letemål for undersøkelsesbrønn 16/1-20 A var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Huginformasjonen) for å avgrense en mulig forlengelse av Ivar Aasenfeltet mot vestsiden av Utsirahøgda. Sekundært mål var å påvise petroleum i øvre trias (Skagerrakformasjonen). Brønnen påtraff om lag 600 meter sandstein med spor av olje i flere intervaller i Åsgard-, Draupne-, Heather- og Huginformasjonen. Reservoarkvaliteten er stort sett god, som forventet. Brønnen er klassifisert som tørr.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Dette er den tredje og fjerde letebrønnen i utvinningstillatelse 457. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2007. Brønnene 16/1-19 S og 16/1-20 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 1953 og 2531 meter under havflaten og med et totalt dyp på henholdsvis 1964 og 3075 meter under havflaten. 16/1-19 S ble avsluttet i grunnfjell, mens 16/1-20 A ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias. Brønnene er permanent plugget og forlatt. Havdypet er 113 meter.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Borgland Dolphin, som skal til nordlige Nordsjøen for utføre brønnreparasjoner på Vegafeltet, der Statoil er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 25.10.2013

Siste nyheter

Inviterer til nytt kurs for næringen
08.02.2023 Den norske modellen innebærer samspill mellom myndigheter og olje- og gassnæringen.
Boreløyve for brønnbane 25/4-15
06.02.2023 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/4-15, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.