16/1-19 S og 16/1-20 A

25.10.2013 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 457, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønnene 16/1-19 S og 16/1-20 A

Brønnene 16/1-19 S og 16/1-20 A ble boret om lag to og en halv kilometer øst for avgrensningsbrønnene 16/1-16 og 16/1-16 A ved Ivar Aasenfeltet, og om lag tre kilometer nord for Edvard Griegfeltet i midtre del av Nordsjøen.

Primært letemål for undersøkelsesbrønn 16/1-19 S var å påvise petroleum i nedre kritt reservoarbergarter (Åsgardformasjonen) på vestlig del av Utsirahøgda. Sekundære mål var å påvise petroleum i oppsprukket og/eller forvitret grunnfjell. Brønnen påtraff en halv meter tett sandstein/leirstein i Åsgardformasjonen og oppsprukket grunnfjell med olje i sprekkene. Reservoarkvalitet er dårligere enn forventet. Brønnen er klassifisert som tørr.

Primært letemål for undersøkelsesbrønn 16/1-20 A var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Huginformasjonen) for å avgrense en mulig forlengelse av Ivar Aasenfeltet mot vestsiden av Utsirahøgda. Sekundært mål var å påvise petroleum i øvre trias (Skagerrakformasjonen). Brønnen påtraff om lag 600 meter sandstein med spor av olje i flere intervaller i Åsgard-, Draupne-, Heather- og Huginformasjonen. Reservoarkvaliteten er stort sett god, som forventet. Brønnen er klassifisert som tørr.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Dette er den tredje og fjerde letebrønnen i utvinningstillatelse 457. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2007. Brønnene 16/1-19 S og 16/1-20 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 1953 og 2531 meter under havflaten og med et totalt dyp på henholdsvis 1964 og 3075 meter under havflaten. 16/1-19 S ble avsluttet i grunnfjell, mens 16/1-20 A ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias. Brønnene er permanent plugget og forlatt. Havdypet er 113 meter.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Borgland Dolphin, som skal til nordlige Nordsjøen for utføre brønnreparasjoner på Vegafeltet, der Statoil er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 25.10.2013

Siste nyheter

Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.