16/1-19 S og 16/1-20 A

25.10.2013 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 457, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønnene 16/1-19 S og 16/1-20 A

Brønnene 16/1-19 S og 16/1-20 A ble boret om lag to og en halv kilometer øst for avgrensningsbrønnene 16/1-16 og 16/1-16 A ved Ivar Aasenfeltet, og om lag tre kilometer nord for Edvard Griegfeltet i midtre del av Nordsjøen.

Primært letemål for undersøkelsesbrønn 16/1-19 S var å påvise petroleum i nedre kritt reservoarbergarter (Åsgardformasjonen) på vestlig del av Utsirahøgda. Sekundære mål var å påvise petroleum i oppsprukket og/eller forvitret grunnfjell. Brønnen påtraff en halv meter tett sandstein/leirstein i Åsgardformasjonen og oppsprukket grunnfjell med olje i sprekkene. Reservoarkvalitet er dårligere enn forventet. Brønnen er klassifisert som tørr.

Primært letemål for undersøkelsesbrønn 16/1-20 A var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Huginformasjonen) for å avgrense en mulig forlengelse av Ivar Aasenfeltet mot vestsiden av Utsirahøgda. Sekundært mål var å påvise petroleum i øvre trias (Skagerrakformasjonen). Brønnen påtraff om lag 600 meter sandstein med spor av olje i flere intervaller i Åsgard-, Draupne-, Heather- og Huginformasjonen. Reservoarkvaliteten er stort sett god, som forventet. Brønnen er klassifisert som tørr.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Dette er den tredje og fjerde letebrønnen i utvinningstillatelse 457. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2007. Brønnene 16/1-19 S og 16/1-20 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 1953 og 2531 meter under havflaten og med et totalt dyp på henholdsvis 1964 og 3075 meter under havflaten. 16/1-19 S ble avsluttet i grunnfjell, mens 16/1-20 A ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias. Brønnene er permanent plugget og forlatt. Havdypet er 113 meter.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Borgland Dolphin, som skal til nordlige Nordsjøen for utføre brønnreparasjoner på Vegafeltet, der Statoil er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 25.10.2013

Siste nyheter

Tildeling: To selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
05.10.2022 I dag har to selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i ett areal på norsk del av Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 16/2-23 S
03.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 16/2-23 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).