16/2-15

03.01.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 265, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensingsbrønn 16/2-15.

Oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup ble påvist av Lundin Norway AS i utvinningstillatelse 501 høsten 2010 i øvre jura reservoarbergarter. Avgrensingsbrønn 16/2-15 ble boret i et sørvestlig segment omlag 5 kilometer sørvest for funnbrønnen 16/2-6 og 2,3 kilometer sør for avgrensingsbrønn 16/2-11.

Hensikten med brønn 16/2-15 var å undersøke reservoartykkelse og egenskaper i øvre-midtre jura reservoarbergarter, samt høyden på oljekolonnen i denne delen av funnet. Brønnen påtraff en brutto oljekolonne på 30 meter i øvre-midtre jura reservoarbergarter, hvorav om lag 20 meter som forventet av meget god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble påtruffet på samme dyp som i nabobrønnene.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. To formasjonstester (Mini-DST) er gjennomført i øverste delen av jurareservoaret, der reservoarkvaliteten er mindre god. Denne viste som forventet noe reduserte strømningsegenskaper. Trykkdata indikerer at denne reservoarsonen er i kommunikasjon med den beste delen av reservoaret.

Dette er den tiende letebrønnen i utvinningstillatelse 265. Tillatelsen ble tildelt i NST 2000. Brønn 16/2-15 ble boret til et vertikalt dyp på 1984 meter under havflaten og ble avsluttet i trias. Brønnen blir permanent plugget og forlatt. Havdypet er 111 meter.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard, som nå skal bore undersøkelsesbrønn 25/11-26 i utvinningstillatelse 169, der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Kurs for fiskerikyndige
06.07.2022 Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet arrangerer kurs for fiskerikyndige 15. - 17. november 2022. Kurset arrangeres i Bergen.
Konstituert som oljedirektør
04.07.2022 Olje- og energidepartementet har konstituert Torgeir Stordal (60) som oljedirektør fra 30. juni og fram til ny oljedirektør tilsettes.
Boreløyve for brønnbane 30/5-4 S
04.07.2022 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbane 30/5-4 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 35/6-3 S
04.07.2022 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønnbane 35/6-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Høring – forslag til ny måleforskrift
01.07.2022 Oljedirektoratet fremlegger med dette forslag til ny forskrift om fiskal måling i petroleumsvirksomheten (måleforskriften) med veileder til offentlig høring.
Klargjør Nova for oppstart
30.06.2022 Myndighetene gir samtykke til produksjonsoppstart for Nova-feltet i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 25/7-10
28.06.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 25/7-10, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6607/12-5
27.06.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6607/12-5, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Prestisjefylt FN-verv til Harald Brekke
23.06.2022 Seniorgeolog Harald Brekke er valgt inn i kommisjonen for kontinentalsokkelens yttergrense (Commission on the limits of the continental shelf, CLCS).
Ledige stillinger ved vårt Harstad-kontor
21.06.2022 Vi søker etter petroleumsingeniører og/eller reservoaringeniører med industriell erfaring til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.