16/2-15

03.01.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 265, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensingsbrønn 16/2-15.

Oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup ble påvist av Lundin Norway AS i utvinningstillatelse 501 høsten 2010 i øvre jura reservoarbergarter. Avgrensingsbrønn 16/2-15 ble boret i et sørvestlig segment omlag 5 kilometer sørvest for funnbrønnen 16/2-6 og 2,3 kilometer sør for avgrensingsbrønn 16/2-11.

Hensikten med brønn 16/2-15 var å undersøke reservoartykkelse og egenskaper i øvre-midtre jura reservoarbergarter, samt høyden på oljekolonnen i denne delen av funnet. Brønnen påtraff en brutto oljekolonne på 30 meter i øvre-midtre jura reservoarbergarter, hvorav om lag 20 meter som forventet av meget god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble påtruffet på samme dyp som i nabobrønnene.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. To formasjonstester (Mini-DST) er gjennomført i øverste delen av jurareservoaret, der reservoarkvaliteten er mindre god. Denne viste som forventet noe reduserte strømningsegenskaper. Trykkdata indikerer at denne reservoarsonen er i kommunikasjon med den beste delen av reservoaret.

Dette er den tiende letebrønnen i utvinningstillatelse 265. Tillatelsen ble tildelt i NST 2000. Brønn 16/2-15 ble boret til et vertikalt dyp på 1984 meter under havflaten og ble avsluttet i trias. Brønnen blir permanent plugget og forlatt. Havdypet er 111 meter.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard, som nå skal bore undersøkelsesbrønn 25/11-26 i utvinningstillatelse 169, der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 22.01.2013

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.