16/2-16 og 16/2-16 A

25.01.2013 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 501, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensningsbrønnene 16/2-16 og 16/2-16 A i Nordsjøen.

Oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup ble påvist høsten 2010 av Lundin i øvre jura reservoarbergarter i tillatelse 501. Brønnene 16/2-16 og 16/2-16 A er boret om lag tre kilometer nordvest for funnbrønnen 16/2-6 og tre kilometer øst for avgrensningsbrønnen 16/2-10.

Hensikten med avgrensningsbrønn 16/2-16 var å undersøke reservoaregenskapene, tykkelsen og dybden til øvre jura reservoarbergarter, samt å etablere olje/vann-kontakten i denne delen av Johan Sverdrup-funnet. Brønnen påtraff olje i den øverste meteren av reservoaret, som forøvrig består av en 15 meter sone av øvre til midtre jura reservoarbergarter av middels til meget god reservoarkvalitet. Den totale tykkelsen av hele intervallet av jura alder er 55 meter. Reservoarsandsteinene er tynnere enn forventet. Bergarter av trias og perm alder og eldre ble påtruffet under de oljeførende lagene. Karbonatene av perm alder i Zechsteingruppen har moderat til god reservoarkvalitet.

Brønn 16/2-16 A ble boret gjennom reservoaret om lag 1000 meter vest for brønn 16/2-16 for å påtreffe en eventuelt dypere olje/vann-kontakt, undersøke variasjoner i øvre til midtre jura reservoarbergarter, skaffe informasjon for vanninjeksjonsstrategi for dette området og kalibrere dybden til reservoaret ytterligere i denne delen av Johan Sverdrup-funnet. Brønnen påtraff en brutto oljekolonne på 31 meter i øvre til midtre jura reservoarbergarter. Ingen olje/vann-kontakt ble påtruffet. Reservoaret består av en 30 meter sone av øvre til midtre jura reservoarbergarter av god til meget god reservoarkvalitet med en totalt 70 meter tykkelse over hele intervallet av jura alder.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i begge brønnene. Dette er den 11. og 12. letebrønnen i utvinningstillatelse 501. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2008.

Avgrensningsbrønnene 16/2-16 og 16/2-16 A ble boret inn i henholdsvis perm og trias bergarter, med vertikale dyp på henholdsvis 2188 og 2060 meter, den siste med totalt målt dyp på 2503 meter under havflaten. Brønnene blir permanent plugget og forlatt. Havdypet er 116 meter.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Transocean Winner, som nå skal til utvinningstillatelse 338 for å bore undersøkelsesbrønn 16/1-17 der Lundin Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 25.01.2013

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.