16/2-17 S og 16/2-17 B

13.06.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 265, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensningsbrønnene 16/2-17 S og 16/2-17 B på oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup.

Funnet ble påvist høsten 2010 i jura reservoarbergarter i tillatelse 501. Brønnene 16/2-17 S og 16/2-17 B er boret 1,5 kilometer sørvest for brønn 16/2-8 og 2,4 kilometer vest for brønn 16/2-11.

Hensikten med avgrensningsbrønn 16/2-17 S var å undersøke reservoaregenskapene og tykkelsen samt oljekolonnen i reservoarsonene i jura i en posisjon nær den vestlige hovedforkastningen som avgrenser Johan Sverdrup. Brønnen påtraff en brutto oljekolonne på 82 meter, med meget god reservoarkvalitet i de øverste 39 meter, og middels kvalitet med en del skiferintervall i de nederste 30 meter. Olje/vann-kontakten ble påtruffet på samme dyp som i nabobrønnene.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. To formasjonstester ble gjennomført. Den første testen gav en maksimumsrate på 420 standard kubikkmeter (Sm3) olje per strømningsdøgn gjennom en 40/64 tommer dyseåpning fra et 7 meter sandsteinsintervall i undre jura.

Den andre testen gav en maksimumsrate på 940 standard kubikkmeter (Sm3) olje per strømningsdøgn gjennom en 48/64 tommer dyseåpning fra et 39 meter tykt sandsteinsintervall i øvre jura. Begge testene indikerer reservoar med stor lateral utbredelse. Trykkdata indikerer at de to reservoarsonene er i kommunikasjon med hverandre.

Primært letemål for brønn 16/2-17 B var å påtreffe mulige jura reservoarbergarter på grunnfjellshøyden (Utsirahøgda) og teste mulige reservoaregenskaper i selve grunnfjellet. Brønnen ble boret som et sidesteg med boremål om lag 800 meter vest-sørvest for brønn 16/2-17 S. Brønnen påtraff ikke jura reservoarbergarter. Sekundært mål var å undersøke petroleumspotensialet i forvitret/oppsprukket grunnfjell. De øverste 15 meter av grunnfjellet ble kjerneboret og viste to soner nær toppen med middels til gode spor av olje i delvis forvitret og oppsprukket granitt. Begge sonene ble testet (mini-DST), men var tette.

Dette er den 11. og 12. letebrønnen i utvinningstillatelse 265. Tillatelsen ble tildelt i Nordsjøtildelingene 2000.

Avgrensningsbrønnene 16/2-17 S og 16/2-17 B ble boret inn i henholdsvis trias bergarter og grunnfjell, med vertikalt dyp på henholdsvis 2017 og 1915 meter. Brønnene blir permanent plugget og forlatt. Havdypet er 111 meter.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard, som nå skal til et verftsopphold før den skal bore undersøkelsesbrønn 16/2-18 i utvinningstillatelse 265, der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

 

Oppdatert: 13.06.2013

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.