16/2-17 S og 16/2-17 B

13.06.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 265, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensningsbrønnene 16/2-17 S og 16/2-17 B på oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup.

Funnet ble påvist høsten 2010 i jura reservoarbergarter i tillatelse 501. Brønnene 16/2-17 S og 16/2-17 B er boret 1,5 kilometer sørvest for brønn 16/2-8 og 2,4 kilometer vest for brønn 16/2-11.

Hensikten med avgrensningsbrønn 16/2-17 S var å undersøke reservoaregenskapene og tykkelsen samt oljekolonnen i reservoarsonene i jura i en posisjon nær den vestlige hovedforkastningen som avgrenser Johan Sverdrup. Brønnen påtraff en brutto oljekolonne på 82 meter, med meget god reservoarkvalitet i de øverste 39 meter, og middels kvalitet med en del skiferintervall i de nederste 30 meter. Olje/vann-kontakten ble påtruffet på samme dyp som i nabobrønnene.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. To formasjonstester ble gjennomført. Den første testen gav en maksimumsrate på 420 standard kubikkmeter (Sm3) olje per strømningsdøgn gjennom en 40/64 tommer dyseåpning fra et 7 meter sandsteinsintervall i undre jura.

Den andre testen gav en maksimumsrate på 940 standard kubikkmeter (Sm3) olje per strømningsdøgn gjennom en 48/64 tommer dyseåpning fra et 39 meter tykt sandsteinsintervall i øvre jura. Begge testene indikerer reservoar med stor lateral utbredelse. Trykkdata indikerer at de to reservoarsonene er i kommunikasjon med hverandre.

Primært letemål for brønn 16/2-17 B var å påtreffe mulige jura reservoarbergarter på grunnfjellshøyden (Utsirahøgda) og teste mulige reservoaregenskaper i selve grunnfjellet. Brønnen ble boret som et sidesteg med boremål om lag 800 meter vest-sørvest for brønn 16/2-17 S. Brønnen påtraff ikke jura reservoarbergarter. Sekundært mål var å undersøke petroleumspotensialet i forvitret/oppsprukket grunnfjell. De øverste 15 meter av grunnfjellet ble kjerneboret og viste to soner nær toppen med middels til gode spor av olje i delvis forvitret og oppsprukket granitt. Begge sonene ble testet (mini-DST), men var tette.

Dette er den 11. og 12. letebrønnen i utvinningstillatelse 265. Tillatelsen ble tildelt i Nordsjøtildelingene 2000.

Avgrensningsbrønnene 16/2-17 S og 16/2-17 B ble boret inn i henholdsvis trias bergarter og grunnfjell, med vertikalt dyp på henholdsvis 2017 og 1915 meter. Brønnene blir permanent plugget og forlatt. Havdypet er 111 meter.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard, som nå skal til et verftsopphold før den skal bore undersøkelsesbrønn 16/2-18 i utvinningstillatelse 265, der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

 

Oppdatert: 13.06.2013

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S