16/2-17 S og 16/2-17 B

13.06.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 265, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensningsbrønnene 16/2-17 S og 16/2-17 B på oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup.

Funnet ble påvist høsten 2010 i jura reservoarbergarter i tillatelse 501. Brønnene 16/2-17 S og 16/2-17 B er boret 1,5 kilometer sørvest for brønn 16/2-8 og 2,4 kilometer vest for brønn 16/2-11.

Hensikten med avgrensningsbrønn 16/2-17 S var å undersøke reservoaregenskapene og tykkelsen samt oljekolonnen i reservoarsonene i jura i en posisjon nær den vestlige hovedforkastningen som avgrenser Johan Sverdrup. Brønnen påtraff en brutto oljekolonne på 82 meter, med meget god reservoarkvalitet i de øverste 39 meter, og middels kvalitet med en del skiferintervall i de nederste 30 meter. Olje/vann-kontakten ble påtruffet på samme dyp som i nabobrønnene.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. To formasjonstester ble gjennomført. Den første testen gav en maksimumsrate på 420 standard kubikkmeter (Sm3) olje per strømningsdøgn gjennom en 40/64 tommer dyseåpning fra et 7 meter sandsteinsintervall i undre jura.

Den andre testen gav en maksimumsrate på 940 standard kubikkmeter (Sm3) olje per strømningsdøgn gjennom en 48/64 tommer dyseåpning fra et 39 meter tykt sandsteinsintervall i øvre jura. Begge testene indikerer reservoar med stor lateral utbredelse. Trykkdata indikerer at de to reservoarsonene er i kommunikasjon med hverandre.

Primært letemål for brønn 16/2-17 B var å påtreffe mulige jura reservoarbergarter på grunnfjellshøyden (Utsirahøgda) og teste mulige reservoaregenskaper i selve grunnfjellet. Brønnen ble boret som et sidesteg med boremål om lag 800 meter vest-sørvest for brønn 16/2-17 S. Brønnen påtraff ikke jura reservoarbergarter. Sekundært mål var å undersøke petroleumspotensialet i forvitret/oppsprukket grunnfjell. De øverste 15 meter av grunnfjellet ble kjerneboret og viste to soner nær toppen med middels til gode spor av olje i delvis forvitret og oppsprukket granitt. Begge sonene ble testet (mini-DST), men var tette.

Dette er den 11. og 12. letebrønnen i utvinningstillatelse 265. Tillatelsen ble tildelt i Nordsjøtildelingene 2000.

Avgrensningsbrønnene 16/2-17 S og 16/2-17 B ble boret inn i henholdsvis trias bergarter og grunnfjell, med vertikalt dyp på henholdsvis 2017 og 1915 meter. Brønnene blir permanent plugget og forlatt. Havdypet er 111 meter.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard, som nå skal til et verftsopphold før den skal bore undersøkelsesbrønn 16/2-18 i utvinningstillatelse 265, der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

 

Oppdatert: 13.06.2013

Siste nyheter

Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Veileder for tolkede data
25.04.2022 Oljedirektoratet (OD) har nå utarbeidet en veileder som klargjør begrepet «tolkede data». Veilederen inneholder en definisjon av begrepet og beskriver hva som menes med tolkede data.