16/2-17 S og 16/2-17 B

13.06.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 265, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensningsbrønnene 16/2-17 S og 16/2-17 B på oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup.

Funnet ble påvist høsten 2010 i jura reservoarbergarter i tillatelse 501. Brønnene 16/2-17 S og 16/2-17 B er boret 1,5 kilometer sørvest for brønn 16/2-8 og 2,4 kilometer vest for brønn 16/2-11.

Hensikten med avgrensningsbrønn 16/2-17 S var å undersøke reservoaregenskapene og tykkelsen samt oljekolonnen i reservoarsonene i jura i en posisjon nær den vestlige hovedforkastningen som avgrenser Johan Sverdrup. Brønnen påtraff en brutto oljekolonne på 82 meter, med meget god reservoarkvalitet i de øverste 39 meter, og middels kvalitet med en del skiferintervall i de nederste 30 meter. Olje/vann-kontakten ble påtruffet på samme dyp som i nabobrønnene.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. To formasjonstester ble gjennomført. Den første testen gav en maksimumsrate på 420 standard kubikkmeter (Sm3) olje per strømningsdøgn gjennom en 40/64 tommer dyseåpning fra et 7 meter sandsteinsintervall i undre jura.

Den andre testen gav en maksimumsrate på 940 standard kubikkmeter (Sm3) olje per strømningsdøgn gjennom en 48/64 tommer dyseåpning fra et 39 meter tykt sandsteinsintervall i øvre jura. Begge testene indikerer reservoar med stor lateral utbredelse. Trykkdata indikerer at de to reservoarsonene er i kommunikasjon med hverandre.

Primært letemål for brønn 16/2-17 B var å påtreffe mulige jura reservoarbergarter på grunnfjellshøyden (Utsirahøgda) og teste mulige reservoaregenskaper i selve grunnfjellet. Brønnen ble boret som et sidesteg med boremål om lag 800 meter vest-sørvest for brønn 16/2-17 S. Brønnen påtraff ikke jura reservoarbergarter. Sekundært mål var å undersøke petroleumspotensialet i forvitret/oppsprukket grunnfjell. De øverste 15 meter av grunnfjellet ble kjerneboret og viste to soner nær toppen med middels til gode spor av olje i delvis forvitret og oppsprukket granitt. Begge sonene ble testet (mini-DST), men var tette.

Dette er den 11. og 12. letebrønnen i utvinningstillatelse 265. Tillatelsen ble tildelt i Nordsjøtildelingene 2000.

Avgrensningsbrønnene 16/2-17 S og 16/2-17 B ble boret inn i henholdsvis trias bergarter og grunnfjell, med vertikalt dyp på henholdsvis 2017 og 1915 meter. Brønnene blir permanent plugget og forlatt. Havdypet er 111 meter.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard, som nå skal til et verftsopphold før den skal bore undersøkelsesbrønn 16/2-18 i utvinningstillatelse 265, der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

 

Oppdatert: 13.06.2013

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.