16/2-18 S

07.08.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 265, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 16/2-18 S.

Brønnen er boret omlag 9 kilometer vest for funnbrønn 16/2-6 og om lag 3 kilometer vest for avgrensningsbrønn 16/2-14 i Nordsjøen.

Primært letemål med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av jura alder på grunnfjellshøyden (Utsirahøgda), og sekundært mål var å undersøke reservoaregenskaper i forvitret/oppsprukket grunnfjell.

Brønnen påtraff ikke reservoarbergarter av jura alder, men påtraff en oljesone på 15 meter i forvitret/oppsprukket granitt i grunnfjellet. Imidlertid ble ingen olje-vannkontakt etablert. Oljen i grunnfjellet står ikke i kommunikasjon med Johan Sverdrup-funnet.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i den øvre del av grunnfjellet. Mini-DST ble utført i forvitret/oppsprukket grunnfjell og viste at reservoaret har dårlige produksjonsegenskaper.

Dette er den 13. letebrønnen i utvinningstillatelse 265. Tillatelsen ble tildelt i NST 2000.

Brønn 16/2-18 S ble boret til et vertikalt dyp på 1948 meter under havflaten og ble avsluttet i grunnfjellsbergarter. Havdypet er 112 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard, som nå skal bore undersøkelsesbrønn 30/9-25 i utvinningstillatelse 104 der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00 

 

Kart - Last ned pdf

 

 

Oppdatert: 26.08.2013