16/2-18 S

07.08.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 265, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 16/2-18 S.

Brønnen er boret omlag 9 kilometer vest for funnbrønn 16/2-6 og om lag 3 kilometer vest for avgrensningsbrønn 16/2-14 i Nordsjøen.

Primært letemål med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av jura alder på grunnfjellshøyden (Utsirahøgda), og sekundært mål var å undersøke reservoaregenskaper i forvitret/oppsprukket grunnfjell.

Brønnen påtraff ikke reservoarbergarter av jura alder, men påtraff en oljesone på 15 meter i forvitret/oppsprukket granitt i grunnfjellet. Imidlertid ble ingen olje-vannkontakt etablert. Oljen i grunnfjellet står ikke i kommunikasjon med Johan Sverdrup-funnet.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i den øvre del av grunnfjellet. Mini-DST ble utført i forvitret/oppsprukket grunnfjell og viste at reservoaret har dårlige produksjonsegenskaper.

Dette er den 13. letebrønnen i utvinningstillatelse 265. Tillatelsen ble tildelt i NST 2000.

Brønn 16/2-18 S ble boret til et vertikalt dyp på 1948 meter under havflaten og ble avsluttet i grunnfjellsbergarter. Havdypet er 112 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard, som nå skal bore undersøkelsesbrønn 30/9-25 i utvinningstillatelse 104 der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00 

 

Kart - Last ned pdf

 

 

Oppdatert: 26.08.2013

Siste nyheter

Oljedirektoratet gir tilgang til kvalitetssikret geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.
Kurs for fiskerikyndige
01.11.2021 Ved alle seismiske undersøkelser på norsk sokkel er det pålagt å ha minst en fiskerikyndig om bord.
Oljefunn nær Tyrihansfeltet i Norskehavet – 6407/1-9
01.11.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 939, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6407/1-9.