16/2-21

04.06.2013 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 501, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensningsbrønn 16/2-21.

Oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup ble påvist av Lundin høsten 2010 i midtre og øvre jura reservoarbergarter. Brønnen 16/2-21 ble boret om lag 3 kilometer øst for brønn 16/2-15 og 2,5 kilometer vest for brønn 16/2-7.

Hensikten med avgrensningsbrønn 16/2-21 var å undersøke reservoarenheter, tykkelse og egenskaper i jura, samt oljekolonne, dybde til reservoaret, avklare olje/vann-kontakten og dessuten skaffe informasjon for å modne dreneringsstrategien i denne delen av funnet. Reservoaret kom inn om lag som forventet, mens reservoartykkelse på om lag 30 meter var litt tynnere enn forventet. Olje/vann-kontakt ble påtruffet på 1922 meter under havnivå. Brønnen påtraff en oljekolonne på om lag 12 meter med meget god reservoarkvalitet, som forventet.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Dette er den trettende avgrensningsbrønnen i utvinningstillatelse 501. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2008.

Avgrensningsbrønn 16/2-21 ble boret til et vertikalt dyp på 2045 meter under havflaten og ble avsluttet i øvre trias. Brønnen blir permanent plugget og forlatt. Havdypet er 112 meter.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin, som nå skal til videre for å bore avgrensningsbrønn 16/3-6 i utvinningstillatelse 501 i den østlige delen av 16/2-6 Johan Sverdrup der Lundin Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 04.06.2013