16/2-21

04.06.2013 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 501, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensningsbrønn 16/2-21.

Oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup ble påvist av Lundin høsten 2010 i midtre og øvre jura reservoarbergarter. Brønnen 16/2-21 ble boret om lag 3 kilometer øst for brønn 16/2-15 og 2,5 kilometer vest for brønn 16/2-7.

Hensikten med avgrensningsbrønn 16/2-21 var å undersøke reservoarenheter, tykkelse og egenskaper i jura, samt oljekolonne, dybde til reservoaret, avklare olje/vann-kontakten og dessuten skaffe informasjon for å modne dreneringsstrategien i denne delen av funnet. Reservoaret kom inn om lag som forventet, mens reservoartykkelse på om lag 30 meter var litt tynnere enn forventet. Olje/vann-kontakt ble påtruffet på 1922 meter under havnivå. Brønnen påtraff en oljekolonne på om lag 12 meter med meget god reservoarkvalitet, som forventet.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Dette er den trettende avgrensningsbrønnen i utvinningstillatelse 501. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2008.

Avgrensningsbrønn 16/2-21 ble boret til et vertikalt dyp på 2045 meter under havflaten og ble avsluttet i øvre trias. Brønnen blir permanent plugget og forlatt. Havdypet er 112 meter.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin, som nå skal til videre for å bore avgrensningsbrønn 16/3-6 i utvinningstillatelse 501 i den østlige delen av 16/2-6 Johan Sverdrup der Lundin Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 04.06.2013

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.