16/2-21

04.06.2013 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 501, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensningsbrønn 16/2-21.

Oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup ble påvist av Lundin høsten 2010 i midtre og øvre jura reservoarbergarter. Brønnen 16/2-21 ble boret om lag 3 kilometer øst for brønn 16/2-15 og 2,5 kilometer vest for brønn 16/2-7.

Hensikten med avgrensningsbrønn 16/2-21 var å undersøke reservoarenheter, tykkelse og egenskaper i jura, samt oljekolonne, dybde til reservoaret, avklare olje/vann-kontakten og dessuten skaffe informasjon for å modne dreneringsstrategien i denne delen av funnet. Reservoaret kom inn om lag som forventet, mens reservoartykkelse på om lag 30 meter var litt tynnere enn forventet. Olje/vann-kontakt ble påtruffet på 1922 meter under havnivå. Brønnen påtraff en oljekolonne på om lag 12 meter med meget god reservoarkvalitet, som forventet.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Dette er den trettende avgrensningsbrønnen i utvinningstillatelse 501. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2008.

Avgrensningsbrønn 16/2-21 ble boret til et vertikalt dyp på 2045 meter under havflaten og ble avsluttet i øvre trias. Brønnen blir permanent plugget og forlatt. Havdypet er 112 meter.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin, som nå skal til videre for å bore avgrensningsbrønn 16/3-6 i utvinningstillatelse 501 i den østlige delen av 16/2-6 Johan Sverdrup der Lundin Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 04.06.2013

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.