16/3-5

06.03.2013 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 501, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensningsbrønn 16/3-5.

Oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup ble påvist av Lundin høsten 2010 i midtre og øvre jura reservoarbergarter. Brønnen ble boret om lag 3 kilometer øst for brønn 16/2-7 og sør for brønn 16/3-4.

Hensikten med avgrensningsbrønn 16/3-5 var å undersøke tykkelse og reservoaregenskaper i jura og perm reservoar, oljekolonne, dybde til jurareservoaret, og dessuten avklare olje/vann-kontakten i denne delen av Johan Sverdrup-funnet. Reservoaret ble påtruffet noe grunnere enn forventet, og har en reservoartykkelse som forventet. Brønnen påtraff en oljekolonne på 30 meter. De øverste 14 meterne er i øvre jura reservoarbergarter av meget god kvalitet, over 16 meter med perm reservoarbergarter (Zechsteingruppen) av varierende reservoarkvalitet i kalkstein og dolomitt. Den totale tykkelsen på Zechsteingruppen er 25 meter.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i brønnen. To formasjonstester ble gjennomført i jura og perm reservoarbergarter. Den ene testen ga en maksimumsrate på 750 standard kubikkmeter (Sm3) olje per strømningsdøgn gjennom en 48/64 tommer dyseåpning fra et 14 meter sandsteinsintervall i øvre jura. Formasjonstesten indikerer at jurareservoaret har stor lateral utstrekning uten strømningsbarrierer.

Den andre formasjonstesten ble foretatt i et 8 meter kalksteins- og dolomittintervall i Zechsteingruppen, og ga svært lav rate uten strømning til overflaten. Tap av boreslam under boring litt dypere i Zechsteingruppen viser at strømningsegenskapene kan variere, da bergartene har soner med store oppløsningshulrom fylt med olje. Det ble brukt spesialboreslam for å tette disse hulrommene under boringen. Framtidig utvinning av oljen fra reservoarbergarter i perm kan derfor ikke utelukkes.

Dette er den tolvte avgrensningsbrønnen i utvinningstillatelse 501. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2008.

Avgrensningsbrønn 16/3-5 ble boret til et vertikalt dyp på 2025 meter under havflaten og ble avsluttet i Rotliegendesgruppen i perm. Brønnen blir permanent plugget og forlatt. Havdypet er 115 meter.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin, som nå skal til utvinningstillatelse 359 for å bore undersøkelsesbrønn 16/4-6 S der Lundin Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

Kart - last ned pdf

 

Oppdatert: 06.03.2013

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.