16/3-5

06.03.2013 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 501, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensningsbrønn 16/3-5.

Oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup ble påvist av Lundin høsten 2010 i midtre og øvre jura reservoarbergarter. Brønnen ble boret om lag 3 kilometer øst for brønn 16/2-7 og sør for brønn 16/3-4.

Hensikten med avgrensningsbrønn 16/3-5 var å undersøke tykkelse og reservoaregenskaper i jura og perm reservoar, oljekolonne, dybde til jurareservoaret, og dessuten avklare olje/vann-kontakten i denne delen av Johan Sverdrup-funnet. Reservoaret ble påtruffet noe grunnere enn forventet, og har en reservoartykkelse som forventet. Brønnen påtraff en oljekolonne på 30 meter. De øverste 14 meterne er i øvre jura reservoarbergarter av meget god kvalitet, over 16 meter med perm reservoarbergarter (Zechsteingruppen) av varierende reservoarkvalitet i kalkstein og dolomitt. Den totale tykkelsen på Zechsteingruppen er 25 meter.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i brønnen. To formasjonstester ble gjennomført i jura og perm reservoarbergarter. Den ene testen ga en maksimumsrate på 750 standard kubikkmeter (Sm3) olje per strømningsdøgn gjennom en 48/64 tommer dyseåpning fra et 14 meter sandsteinsintervall i øvre jura. Formasjonstesten indikerer at jurareservoaret har stor lateral utstrekning uten strømningsbarrierer.

Den andre formasjonstesten ble foretatt i et 8 meter kalksteins- og dolomittintervall i Zechsteingruppen, og ga svært lav rate uten strømning til overflaten. Tap av boreslam under boring litt dypere i Zechsteingruppen viser at strømningsegenskapene kan variere, da bergartene har soner med store oppløsningshulrom fylt med olje. Det ble brukt spesialboreslam for å tette disse hulrommene under boringen. Framtidig utvinning av oljen fra reservoarbergarter i perm kan derfor ikke utelukkes.

Dette er den tolvte avgrensningsbrønnen i utvinningstillatelse 501. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2008.

Avgrensningsbrønn 16/3-5 ble boret til et vertikalt dyp på 2025 meter under havflaten og ble avsluttet i Rotliegendesgruppen i perm. Brønnen blir permanent plugget og forlatt. Havdypet er 115 meter.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin, som nå skal til utvinningstillatelse 359 for å bore undersøkelsesbrønn 16/4-6 S der Lundin Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

Kart - last ned pdf

 

Oppdatert: 06.03.2013