16/3-5

06.03.2013 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 501, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensningsbrønn 16/3-5.

Oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup ble påvist av Lundin høsten 2010 i midtre og øvre jura reservoarbergarter. Brønnen ble boret om lag 3 kilometer øst for brønn 16/2-7 og sør for brønn 16/3-4.

Hensikten med avgrensningsbrønn 16/3-5 var å undersøke tykkelse og reservoaregenskaper i jura og perm reservoar, oljekolonne, dybde til jurareservoaret, og dessuten avklare olje/vann-kontakten i denne delen av Johan Sverdrup-funnet. Reservoaret ble påtruffet noe grunnere enn forventet, og har en reservoartykkelse som forventet. Brønnen påtraff en oljekolonne på 30 meter. De øverste 14 meterne er i øvre jura reservoarbergarter av meget god kvalitet, over 16 meter med perm reservoarbergarter (Zechsteingruppen) av varierende reservoarkvalitet i kalkstein og dolomitt. Den totale tykkelsen på Zechsteingruppen er 25 meter.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i brønnen. To formasjonstester ble gjennomført i jura og perm reservoarbergarter. Den ene testen ga en maksimumsrate på 750 standard kubikkmeter (Sm3) olje per strømningsdøgn gjennom en 48/64 tommer dyseåpning fra et 14 meter sandsteinsintervall i øvre jura. Formasjonstesten indikerer at jurareservoaret har stor lateral utstrekning uten strømningsbarrierer.

Den andre formasjonstesten ble foretatt i et 8 meter kalksteins- og dolomittintervall i Zechsteingruppen, og ga svært lav rate uten strømning til overflaten. Tap av boreslam under boring litt dypere i Zechsteingruppen viser at strømningsegenskapene kan variere, da bergartene har soner med store oppløsningshulrom fylt med olje. Det ble brukt spesialboreslam for å tette disse hulrommene under boringen. Framtidig utvinning av oljen fra reservoarbergarter i perm kan derfor ikke utelukkes.

Dette er den tolvte avgrensningsbrønnen i utvinningstillatelse 501. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2008.

Avgrensningsbrønn 16/3-5 ble boret til et vertikalt dyp på 2025 meter under havflaten og ble avsluttet i Rotliegendesgruppen i perm. Brønnen blir permanent plugget og forlatt. Havdypet er 115 meter.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin, som nå skal til utvinningstillatelse 359 for å bore undersøkelsesbrønn 16/4-6 S der Lundin Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

Kart - last ned pdf

 

Oppdatert: 06.03.2013

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S