16/3-5

06.03.2013 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 501, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensningsbrønn 16/3-5.

Oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup ble påvist av Lundin høsten 2010 i midtre og øvre jura reservoarbergarter. Brønnen ble boret om lag 3 kilometer øst for brønn 16/2-7 og sør for brønn 16/3-4.

Hensikten med avgrensningsbrønn 16/3-5 var å undersøke tykkelse og reservoaregenskaper i jura og perm reservoar, oljekolonne, dybde til jurareservoaret, og dessuten avklare olje/vann-kontakten i denne delen av Johan Sverdrup-funnet. Reservoaret ble påtruffet noe grunnere enn forventet, og har en reservoartykkelse som forventet. Brønnen påtraff en oljekolonne på 30 meter. De øverste 14 meterne er i øvre jura reservoarbergarter av meget god kvalitet, over 16 meter med perm reservoarbergarter (Zechsteingruppen) av varierende reservoarkvalitet i kalkstein og dolomitt. Den totale tykkelsen på Zechsteingruppen er 25 meter.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i brønnen. To formasjonstester ble gjennomført i jura og perm reservoarbergarter. Den ene testen ga en maksimumsrate på 750 standard kubikkmeter (Sm3) olje per strømningsdøgn gjennom en 48/64 tommer dyseåpning fra et 14 meter sandsteinsintervall i øvre jura. Formasjonstesten indikerer at jurareservoaret har stor lateral utstrekning uten strømningsbarrierer.

Den andre formasjonstesten ble foretatt i et 8 meter kalksteins- og dolomittintervall i Zechsteingruppen, og ga svært lav rate uten strømning til overflaten. Tap av boreslam under boring litt dypere i Zechsteingruppen viser at strømningsegenskapene kan variere, da bergartene har soner med store oppløsningshulrom fylt med olje. Det ble brukt spesialboreslam for å tette disse hulrommene under boringen. Framtidig utvinning av oljen fra reservoarbergarter i perm kan derfor ikke utelukkes.

Dette er den tolvte avgrensningsbrønnen i utvinningstillatelse 501. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2008.

Avgrensningsbrønn 16/3-5 ble boret til et vertikalt dyp på 2025 meter under havflaten og ble avsluttet i Rotliegendesgruppen i perm. Brønnen blir permanent plugget og forlatt. Havdypet er 115 meter.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin, som nå skal til utvinningstillatelse 359 for å bore undersøkelsesbrønn 16/4-6 S der Lundin Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

Kart - last ned pdf

 

Oppdatert: 06.03.2013

Siste nyheter

Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Veileder for tolkede data
25.04.2022 Oljedirektoratet (OD) har nå utarbeidet en veileder som klargjør begrepet «tolkede data». Veilederen inneholder en definisjon av begrepet og beskriver hva som menes med tolkede data.