16/3-6

12.07.2013 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 501, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 16/3-6 på oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup i Nordsjøen.

Funnet ble påvist i jura reservoarbergarter i utvinningstillatelse 501 høsten 2010. Brønnen 16/3-6 ble boret på østflanken av funnet, 5,1 kilometer sørøst for funnbrønnen 16/2-6 og om lag 1,9 kilometer nord for brønn 16/3-4 og 3,3 kilometer sørøst for brønn 16/2-13S.

Hensikten med avgrensningsbrønnen var å undersøke tykkelse, egenskaper og dyp til jurareservoaret, samt oljekolonne og olje-vannkontakt i den østlige del av Johan Sverdrupfunnet. Informasjon fra dette området er vesentlig for dreneringsstrategien for funnet.

Reservoaret kom inn på forventet dyp med 24 meter brutto tykkelse og med svært gode egenskaper. Reservoaret er av senjura alder og ligger direkte på grunnfjell. Det ble påvist en oljekolonne på 11.5 meter med en olje/vann- kontakt på 1926 meter under havnivå.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i brønnen, blant annet for å evaluere restoljemetning og vertikal permeabilitet, samt at det er installert en trykksensor for å observere trykkutviklingen i reservoaret de neste 2-5 årene. Metodene inngår i planleggingen av en optimal utvinningsstrategi.

Dette er den femtende avgrensningsbrønnen, inklusive sidesteg, boret i utvinningstillatelse 501. Tillatelsen ble tildelt 23. januar 2009 i TFO 2008.

Avgrensningsbrønn 16/3-6 ble boret til et vertikalt dyp på 2025 meter under havflaten og den ble avsluttet i granittisk grunnfjell. Brønnen blir permanent plugget og forlatt. Havdypet er 117 meter.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin som nå skal bore letebrønn 16/4-7 i utvinningstillatelse 544 der Lundin Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 26.08.2013