16/3-6

12.07.2013 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 501, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 16/3-6 på oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup i Nordsjøen.

Funnet ble påvist i jura reservoarbergarter i utvinningstillatelse 501 høsten 2010. Brønnen 16/3-6 ble boret på østflanken av funnet, 5,1 kilometer sørøst for funnbrønnen 16/2-6 og om lag 1,9 kilometer nord for brønn 16/3-4 og 3,3 kilometer sørøst for brønn 16/2-13S.

Hensikten med avgrensningsbrønnen var å undersøke tykkelse, egenskaper og dyp til jurareservoaret, samt oljekolonne og olje-vannkontakt i den østlige del av Johan Sverdrupfunnet. Informasjon fra dette området er vesentlig for dreneringsstrategien for funnet.

Reservoaret kom inn på forventet dyp med 24 meter brutto tykkelse og med svært gode egenskaper. Reservoaret er av senjura alder og ligger direkte på grunnfjell. Det ble påvist en oljekolonne på 11.5 meter med en olje/vann- kontakt på 1926 meter under havnivå.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i brønnen, blant annet for å evaluere restoljemetning og vertikal permeabilitet, samt at det er installert en trykksensor for å observere trykkutviklingen i reservoaret de neste 2-5 årene. Metodene inngår i planleggingen av en optimal utvinningsstrategi.

Dette er den femtende avgrensningsbrønnen, inklusive sidesteg, boret i utvinningstillatelse 501. Tillatelsen ble tildelt 23. januar 2009 i TFO 2008.

Avgrensningsbrønn 16/3-6 ble boret til et vertikalt dyp på 2025 meter under havflaten og den ble avsluttet i granittisk grunnfjell. Brønnen blir permanent plugget og forlatt. Havdypet er 117 meter.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin som nå skal bore letebrønn 16/4-7 i utvinningstillatelse 544 der Lundin Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 26.08.2013

Siste nyheter

Kurs for fiskerikyndige
06.07.2022 Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet arrangerer kurs for fiskerikyndige 15. - 17. november 2022. Kurset arrangeres i Bergen.
Konstituert som oljedirektør
04.07.2022 Olje- og energidepartementet har konstituert Torgeir Stordal (60) som oljedirektør fra 30. juni og fram til ny oljedirektør tilsettes.
Boreløyve for brønnbane 30/5-4 S
04.07.2022 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbane 30/5-4 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 35/6-3 S
04.07.2022 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønnbane 35/6-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Høring – forslag til ny måleforskrift
01.07.2022 Oljedirektoratet fremlegger med dette forslag til ny forskrift om fiskal måling i petroleumsvirksomheten (måleforskriften) med veileder til offentlig høring.
Klargjør Nova for oppstart
30.06.2022 Myndighetene gir samtykke til produksjonsoppstart for Nova-feltet i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 25/7-10
28.06.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 25/7-10, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6607/12-5
27.06.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6607/12-5, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Prestisjefylt FN-verv til Harald Brekke
23.06.2022 Seniorgeolog Harald Brekke er valgt inn i kommisjonen for kontinentalsokkelens yttergrense (Commission on the limits of the continental shelf, CLCS).
Ledige stillinger ved vårt Harstad-kontor
21.06.2022 Vi søker etter petroleumsingeniører og/eller reservoaringeniører med industriell erfaring til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.