16/3-6

12.07.2013 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 501, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 16/3-6 på oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup i Nordsjøen.

Funnet ble påvist i jura reservoarbergarter i utvinningstillatelse 501 høsten 2010. Brønnen 16/3-6 ble boret på østflanken av funnet, 5,1 kilometer sørøst for funnbrønnen 16/2-6 og om lag 1,9 kilometer nord for brønn 16/3-4 og 3,3 kilometer sørøst for brønn 16/2-13S.

Hensikten med avgrensningsbrønnen var å undersøke tykkelse, egenskaper og dyp til jurareservoaret, samt oljekolonne og olje-vannkontakt i den østlige del av Johan Sverdrupfunnet. Informasjon fra dette området er vesentlig for dreneringsstrategien for funnet.

Reservoaret kom inn på forventet dyp med 24 meter brutto tykkelse og med svært gode egenskaper. Reservoaret er av senjura alder og ligger direkte på grunnfjell. Det ble påvist en oljekolonne på 11.5 meter med en olje/vann- kontakt på 1926 meter under havnivå.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i brønnen, blant annet for å evaluere restoljemetning og vertikal permeabilitet, samt at det er installert en trykksensor for å observere trykkutviklingen i reservoaret de neste 2-5 årene. Metodene inngår i planleggingen av en optimal utvinningsstrategi.

Dette er den femtende avgrensningsbrønnen, inklusive sidesteg, boret i utvinningstillatelse 501. Tillatelsen ble tildelt 23. januar 2009 i TFO 2008.

Avgrensningsbrønn 16/3-6 ble boret til et vertikalt dyp på 2025 meter under havflaten og den ble avsluttet i granittisk grunnfjell. Brønnen blir permanent plugget og forlatt. Havdypet er 117 meter.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin som nå skal bore letebrønn 16/4-7 i utvinningstillatelse 544 der Lundin Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 26.08.2013

Siste nyheter

Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.
Boreløyve for brønnbane 6407/8-8 S
27.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønnbane 6407/8-8 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.