16/3-6

12.07.2013 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 501, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 16/3-6 på oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup i Nordsjøen.

Funnet ble påvist i jura reservoarbergarter i utvinningstillatelse 501 høsten 2010. Brønnen 16/3-6 ble boret på østflanken av funnet, 5,1 kilometer sørøst for funnbrønnen 16/2-6 og om lag 1,9 kilometer nord for brønn 16/3-4 og 3,3 kilometer sørøst for brønn 16/2-13S.

Hensikten med avgrensningsbrønnen var å undersøke tykkelse, egenskaper og dyp til jurareservoaret, samt oljekolonne og olje-vannkontakt i den østlige del av Johan Sverdrupfunnet. Informasjon fra dette området er vesentlig for dreneringsstrategien for funnet.

Reservoaret kom inn på forventet dyp med 24 meter brutto tykkelse og med svært gode egenskaper. Reservoaret er av senjura alder og ligger direkte på grunnfjell. Det ble påvist en oljekolonne på 11.5 meter med en olje/vann- kontakt på 1926 meter under havnivå.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i brønnen, blant annet for å evaluere restoljemetning og vertikal permeabilitet, samt at det er installert en trykksensor for å observere trykkutviklingen i reservoaret de neste 2-5 årene. Metodene inngår i planleggingen av en optimal utvinningsstrategi.

Dette er den femtende avgrensningsbrønnen, inklusive sidesteg, boret i utvinningstillatelse 501. Tillatelsen ble tildelt 23. januar 2009 i TFO 2008.

Avgrensningsbrønn 16/3-6 ble boret til et vertikalt dyp på 2025 meter under havflaten og den ble avsluttet i granittisk grunnfjell. Brønnen blir permanent plugget og forlatt. Havdypet er 117 meter.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin som nå skal bore letebrønn 16/4-7 i utvinningstillatelse 544 der Lundin Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 26.08.2013

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.