16/3-7

07.11.2013 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 501, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønn 16/3-7 på oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup i Nordsjøen.

Funnet ble påvist i jura reservoarbergarter i utvinningstillatelse 501 høsten 2010. Avgrensningsbrønn 16/3-7 ble boret på sørøstflanken av funnet, om lag 3,1 kilometer sørøst for brønn 16/3-5 og om lag 4,2 kilometer sørvest for brønn 16/3-2.

Hensikten med brønnen var å undersøke tykkelse, egenskaper, oljekolonne og dyp til jurareservoaret for å definere utbredelsen av Johan Sverdrupfunnet mot sørøst. I tillegg var hensikten å undersøke reservoaregenskapene til sandsteinbergartene i den underliggende Rotliegendesgruppen i perm. Rettighetshaverne vurderer området som viktig for dreneringsstrategien for funnet med hensyn til vannstøtte, plassering av injektorer og produsenter.

Brønnen påtraff olje helt i toppen av reservoaret som består av en 14 meter sone, sannsynligvis av øvre jura alder, med meget god reservoarkvalitet. Den totale tykkelsen av hele intervallet i jura er på 27 meter. Reservoarsandsteinen i jura er noe tynnere og kom inn dypere enn forventet. Karbonatbergarter i perm ble påtruffet direkte under jurareservoaret. Karbonatreservoaret tilhører Zechsteingruppen, har en mektighet på 36 meter og med moderate til gode reservoaregenskaper. Disse karbonatbergartene var ikke forventet i brønnen og ligger direkte over bergartene som tilhører Rotliegendesgruppen. Trykkmålinger viser sammenhengende kommunikasjon i vannsonen over jura og Zechsteingruppens bergartstyper.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i brønnen.

Brønn 16/3-7 er den 17. letebrønnen boret i utvinningstillatelse 501. Tillatelsen ble tildelt 23. januar 2009 i TFO 2008.

Avgrensningsbrønn 16/3-7 ble boret til et vertikalt dyp på 2075 meter under havflaten og den ble avsluttet i bergarter i perm. Brønnen blir permanent plugget og forlatt. Havdypet er 117 meter.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin som nå skal bore avgrensningsbrønn 16/5-5 i utvinningstillatelse 410, hvor Lundin Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - last ned pdf

 

 

 

Oppdatert: 07.11.2013