16/3-7

07.11.2013 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 501, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønn 16/3-7 på oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup i Nordsjøen.

Funnet ble påvist i jura reservoarbergarter i utvinningstillatelse 501 høsten 2010. Avgrensningsbrønn 16/3-7 ble boret på sørøstflanken av funnet, om lag 3,1 kilometer sørøst for brønn 16/3-5 og om lag 4,2 kilometer sørvest for brønn 16/3-2.

Hensikten med brønnen var å undersøke tykkelse, egenskaper, oljekolonne og dyp til jurareservoaret for å definere utbredelsen av Johan Sverdrupfunnet mot sørøst. I tillegg var hensikten å undersøke reservoaregenskapene til sandsteinbergartene i den underliggende Rotliegendesgruppen i perm. Rettighetshaverne vurderer området som viktig for dreneringsstrategien for funnet med hensyn til vannstøtte, plassering av injektorer og produsenter.

Brønnen påtraff olje helt i toppen av reservoaret som består av en 14 meter sone, sannsynligvis av øvre jura alder, med meget god reservoarkvalitet. Den totale tykkelsen av hele intervallet i jura er på 27 meter. Reservoarsandsteinen i jura er noe tynnere og kom inn dypere enn forventet. Karbonatbergarter i perm ble påtruffet direkte under jurareservoaret. Karbonatreservoaret tilhører Zechsteingruppen, har en mektighet på 36 meter og med moderate til gode reservoaregenskaper. Disse karbonatbergartene var ikke forventet i brønnen og ligger direkte over bergartene som tilhører Rotliegendesgruppen. Trykkmålinger viser sammenhengende kommunikasjon i vannsonen over jura og Zechsteingruppens bergartstyper.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i brønnen.

Brønn 16/3-7 er den 17. letebrønnen boret i utvinningstillatelse 501. Tillatelsen ble tildelt 23. januar 2009 i TFO 2008.

Avgrensningsbrønn 16/3-7 ble boret til et vertikalt dyp på 2075 meter under havflaten og den ble avsluttet i bergarter i perm. Brønnen blir permanent plugget og forlatt. Havdypet er 117 meter.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin som nå skal bore avgrensningsbrønn 16/5-5 i utvinningstillatelse 410, hvor Lundin Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - last ned pdf

 

 

 

Oppdatert: 07.11.2013

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.