16/4-6 S

06.05.2013 Lundin Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 359, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 16/4-6 S. Brønnen påviste olje.

Brønnen er boret om lag 15 kilometer sør for Edvard Griegfeltet i den midtre delen av Nordsjøen og 200 kilometer vest av Stavanger.

Hensikten med brønnen var primært å påvise petroleum i øvre til midtre jura reservoarbergarter, men også med muligheter i eldre bergarter. Brønnen påtraff en brutto oljekolonne på om lag 45 meter i jura til trias reservoarbergarter, hvorav cirka 30 meter av god kvalitet. Olje/vann-kontakten ble påtruffet 1950 meter under havflaten. Oljen er mettet og står i kontakt med en tynn gassone i toppen av reservoaret. Hele reservoaret, inklusiv vannsonen, består av sandsteiner på om lag 280 meter tykkelse.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet, som utgjør den sørlige delen av prospektet, er på mellom 4 og 19 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Flere avgrensningsbrønner er nødvendig for å fastsette funnets størrelse.

Det ble utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. En vellykket formasjonstest ble gjennomført. Produksjonsraten var på 325 Sm3 olje per strømningsdøgn gjennom en 48/64 tommers dyseåpning. Testen viste gode strømningsegenskaper. Gass/olje-forholdet er 180 Sm3/Sm3.

Dette er den andre letebrønnen som er boret i utvinningstillatelse 359. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2005. Brønn 16/4-6 S ble boret til et vertikalt dyp på 2188 m meter under havoverflaten og ble avsluttet i trias bergarter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt. Havdypet er 101 meter.

Brønnen ble boret av Bredford Dolphin, som nå skal bore avgrensningsbrønn 16/2-21 på Johan Sverdrupfeltet i utvinningstillatelse 501, der Lundin Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 06.05.2013