16/4-6 S

06.05.2013 Lundin Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 359, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 16/4-6 S. Brønnen påviste olje.

Brønnen er boret om lag 15 kilometer sør for Edvard Griegfeltet i den midtre delen av Nordsjøen og 200 kilometer vest av Stavanger.

Hensikten med brønnen var primært å påvise petroleum i øvre til midtre jura reservoarbergarter, men også med muligheter i eldre bergarter. Brønnen påtraff en brutto oljekolonne på om lag 45 meter i jura til trias reservoarbergarter, hvorav cirka 30 meter av god kvalitet. Olje/vann-kontakten ble påtruffet 1950 meter under havflaten. Oljen er mettet og står i kontakt med en tynn gassone i toppen av reservoaret. Hele reservoaret, inklusiv vannsonen, består av sandsteiner på om lag 280 meter tykkelse.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet, som utgjør den sørlige delen av prospektet, er på mellom 4 og 19 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Flere avgrensningsbrønner er nødvendig for å fastsette funnets størrelse.

Det ble utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. En vellykket formasjonstest ble gjennomført. Produksjonsraten var på 325 Sm3 olje per strømningsdøgn gjennom en 48/64 tommers dyseåpning. Testen viste gode strømningsegenskaper. Gass/olje-forholdet er 180 Sm3/Sm3.

Dette er den andre letebrønnen som er boret i utvinningstillatelse 359. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2005. Brønn 16/4-6 S ble boret til et vertikalt dyp på 2188 m meter under havoverflaten og ble avsluttet i trias bergarter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt. Havdypet er 101 meter.

Brønnen ble boret av Bredford Dolphin, som nå skal bore avgrensningsbrønn 16/2-21 på Johan Sverdrupfeltet i utvinningstillatelse 501, der Lundin Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 06.05.2013

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.