16/4-6 S

06.05.2013 Lundin Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 359, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 16/4-6 S. Brønnen påviste olje.

Brønnen er boret om lag 15 kilometer sør for Edvard Griegfeltet i den midtre delen av Nordsjøen og 200 kilometer vest av Stavanger.

Hensikten med brønnen var primært å påvise petroleum i øvre til midtre jura reservoarbergarter, men også med muligheter i eldre bergarter. Brønnen påtraff en brutto oljekolonne på om lag 45 meter i jura til trias reservoarbergarter, hvorav cirka 30 meter av god kvalitet. Olje/vann-kontakten ble påtruffet 1950 meter under havflaten. Oljen er mettet og står i kontakt med en tynn gassone i toppen av reservoaret. Hele reservoaret, inklusiv vannsonen, består av sandsteiner på om lag 280 meter tykkelse.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet, som utgjør den sørlige delen av prospektet, er på mellom 4 og 19 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Flere avgrensningsbrønner er nødvendig for å fastsette funnets størrelse.

Det ble utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. En vellykket formasjonstest ble gjennomført. Produksjonsraten var på 325 Sm3 olje per strømningsdøgn gjennom en 48/64 tommers dyseåpning. Testen viste gode strømningsegenskaper. Gass/olje-forholdet er 180 Sm3/Sm3.

Dette er den andre letebrønnen som er boret i utvinningstillatelse 359. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2005. Brønn 16/4-6 S ble boret til et vertikalt dyp på 2188 m meter under havoverflaten og ble avsluttet i trias bergarter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt. Havdypet er 101 meter.

Brønnen ble boret av Bredford Dolphin, som nå skal bore avgrensningsbrønn 16/2-21 på Johan Sverdrupfeltet i utvinningstillatelse 501, der Lundin Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 06.05.2013

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 25/4-15
06.02.2023 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/4-15, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.