16/4-6 S

06.05.2013 Lundin Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 359, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 16/4-6 S. Brønnen påviste olje.

Brønnen er boret om lag 15 kilometer sør for Edvard Griegfeltet i den midtre delen av Nordsjøen og 200 kilometer vest av Stavanger.

Hensikten med brønnen var primært å påvise petroleum i øvre til midtre jura reservoarbergarter, men også med muligheter i eldre bergarter. Brønnen påtraff en brutto oljekolonne på om lag 45 meter i jura til trias reservoarbergarter, hvorav cirka 30 meter av god kvalitet. Olje/vann-kontakten ble påtruffet 1950 meter under havflaten. Oljen er mettet og står i kontakt med en tynn gassone i toppen av reservoaret. Hele reservoaret, inklusiv vannsonen, består av sandsteiner på om lag 280 meter tykkelse.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet, som utgjør den sørlige delen av prospektet, er på mellom 4 og 19 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Flere avgrensningsbrønner er nødvendig for å fastsette funnets størrelse.

Det ble utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. En vellykket formasjonstest ble gjennomført. Produksjonsraten var på 325 Sm3 olje per strømningsdøgn gjennom en 48/64 tommers dyseåpning. Testen viste gode strømningsegenskaper. Gass/olje-forholdet er 180 Sm3/Sm3.

Dette er den andre letebrønnen som er boret i utvinningstillatelse 359. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2005. Brønn 16/4-6 S ble boret til et vertikalt dyp på 2188 m meter under havoverflaten og ble avsluttet i trias bergarter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt. Havdypet er 101 meter.

Brønnen ble boret av Bredford Dolphin, som nå skal bore avgrensningsbrønn 16/2-21 på Johan Sverdrupfeltet i utvinningstillatelse 501, der Lundin Norway AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 06.05.2013

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.