16/4-7

20.08.2013 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 544, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 16/4-7.

Brønnen ble boret om lag 0,5 kilometer vest for brønnen 16/4-4 og om lag 15 kilometer nordøst for Sleipner Østfeltet i den midtre delen av Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i jura og trias reservoarbergarter (Hugin- og Skagerrakformasjonen). Brønnen påtraff en om lag 45 meter tykk Huginformasjon og 50 meter tykk Skagerrakformasjon i øvre trias, begge med svært gode reservoaregenskaper. Brønnen er tørr.

Det er utført datainnsamling og prøvetaking. Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 544. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2009.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2600 meter under havflaten, og ble avsluttet i Skagerrakformasjonen i trias. Havdypet er 91 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønn 16/4-7 ble boret av boreinnretningen Bredford Dolhpin, som nå skal til til oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup i utvinningstillatelse 501 i den midtre delen Nordsjøen for å bore avgrensningsbrønn 16/5-4 der Lundin er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 20.08.2013