16/5-3

19.03.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 502, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønnen 16/5-3 på oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup.

Funnet ble påvist av Lundin Norway AS høsten 2010 i den midtre delen av Nordsjøen. Reservoaret er i øvre jura reservoarbergarter. Brønn 16/5-3 er boret omlag seks kilometer sør for brønn 16/2-15 og fem kilometer sørvest for brønn 16/5-2.

Hensikten med brønn 16/5-3 var å avgrense Johan Sverdrup-funnet i øvre til midtre jura reservoarbergarter i et område som tidligere ikke har vært inkludert som en del av funnet på grunn av usikkerhet knyttet til utbredelsen av reservoaret. Brønnen påtraff en brutto oljekolonne på 13,5 meter i øvre jura reservoarbergarter, hvorav om lag 12 meter av god reservoarkvalitet som forventet. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet, men trykkmålinger viser at området er en del av Johan Sverdrup-funnet.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Tre formasjonstester (mini-DST) er gjennomført. De viste gode til meget gode strømningsrater av olje. Gass/olje-forholdet er 40,6 Sm3/Sm3 og oljetettheten er beregnet til 0,81 g/cm3 i reservoaret.

Rettighetshaverne i Johan Sverdrup-funnet er nå i gang med å vurdere ulike utbyggingsløsninger.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 502. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2008.

Avgrensningsbrønn 16/5-3 ble boret til et vertikalt dyp på 1971 meter under havflaten og ble avsluttet i trias eller perm bergarter. Brønnen er permanent plugget og forlatt. Havdypet er 108 meter.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard, som nå skal fortsette med boring av avgrensningsbrønn 16/2-17 for Statoil Petroleum AS i utvinningstillatelse 265 på Johan Sverdrup-funnet.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 19.03.2013