16/5-3

19.03.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 502, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønnen 16/5-3 på oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup.

Funnet ble påvist av Lundin Norway AS høsten 2010 i den midtre delen av Nordsjøen. Reservoaret er i øvre jura reservoarbergarter. Brønn 16/5-3 er boret omlag seks kilometer sør for brønn 16/2-15 og fem kilometer sørvest for brønn 16/5-2.

Hensikten med brønn 16/5-3 var å avgrense Johan Sverdrup-funnet i øvre til midtre jura reservoarbergarter i et område som tidligere ikke har vært inkludert som en del av funnet på grunn av usikkerhet knyttet til utbredelsen av reservoaret. Brønnen påtraff en brutto oljekolonne på 13,5 meter i øvre jura reservoarbergarter, hvorav om lag 12 meter av god reservoarkvalitet som forventet. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet, men trykkmålinger viser at området er en del av Johan Sverdrup-funnet.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Tre formasjonstester (mini-DST) er gjennomført. De viste gode til meget gode strømningsrater av olje. Gass/olje-forholdet er 40,6 Sm3/Sm3 og oljetettheten er beregnet til 0,81 g/cm3 i reservoaret.

Rettighetshaverne i Johan Sverdrup-funnet er nå i gang med å vurdere ulike utbyggingsløsninger.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 502. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2008.

Avgrensningsbrønn 16/5-3 ble boret til et vertikalt dyp på 1971 meter under havflaten og ble avsluttet i trias eller perm bergarter. Brønnen er permanent plugget og forlatt. Havdypet er 108 meter.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard, som nå skal fortsette med boring av avgrensningsbrønn 16/2-17 for Statoil Petroleum AS i utvinningstillatelse 265 på Johan Sverdrup-funnet.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 19.03.2013

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).