16/5-3

19.03.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 502, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønnen 16/5-3 på oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup.

Funnet ble påvist av Lundin Norway AS høsten 2010 i den midtre delen av Nordsjøen. Reservoaret er i øvre jura reservoarbergarter. Brønn 16/5-3 er boret omlag seks kilometer sør for brønn 16/2-15 og fem kilometer sørvest for brønn 16/5-2.

Hensikten med brønn 16/5-3 var å avgrense Johan Sverdrup-funnet i øvre til midtre jura reservoarbergarter i et område som tidligere ikke har vært inkludert som en del av funnet på grunn av usikkerhet knyttet til utbredelsen av reservoaret. Brønnen påtraff en brutto oljekolonne på 13,5 meter i øvre jura reservoarbergarter, hvorav om lag 12 meter av god reservoarkvalitet som forventet. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet, men trykkmålinger viser at området er en del av Johan Sverdrup-funnet.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Tre formasjonstester (mini-DST) er gjennomført. De viste gode til meget gode strømningsrater av olje. Gass/olje-forholdet er 40,6 Sm3/Sm3 og oljetettheten er beregnet til 0,81 g/cm3 i reservoaret.

Rettighetshaverne i Johan Sverdrup-funnet er nå i gang med å vurdere ulike utbyggingsløsninger.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 502. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2008.

Avgrensningsbrønn 16/5-3 ble boret til et vertikalt dyp på 1971 meter under havflaten og ble avsluttet i trias eller perm bergarter. Brønnen er permanent plugget og forlatt. Havdypet er 108 meter.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard, som nå skal fortsette med boring av avgrensningsbrønn 16/2-17 for Statoil Petroleum AS i utvinningstillatelse 265 på Johan Sverdrup-funnet.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 19.03.2013

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.