16/5-4

30.09.2013 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 501, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønn 16/5-4 på oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup i Nordsjøen.

Funnet ble påvist i jura reservoarbergarter i utvinningstillatelse 501 høsten 2010. Brønn 16/5-4 ble boret på sørvestflanken av funnet, om lag 4,3 kilometer sørvest for avgrensningsbrønn 16/5-2 S og om lag 3,1 kilometer sørøst for brønn 16/5-3 (utvinningstillatelse 502).

Hensikten med brønnen var å avgrense Johan Sverdrupfunnet ved å undersøke tykkelse, egenskaper og dyp til reservoaret, samt fastsette høyden på oljekolonnen og avklare olje-vannkontakten i den sørvestlige delen. Rettighetshaverne anser området som viktig med hensyn til dreneringsstrategien for funnet. Reservoaret kom inn noe tynnere enn forventet og ligger over bergarter sannsynlig av trias alder.  Reservoarbergarten, trolig av senjura alder, består av om lag seks meter sandstein med svært god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet.  

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i brønnen, og det blir installert en sensor for å observere trykkutviklingen i reservoaret de neste to til fem år. Dette er en del av planleggingen for en optimal utvinningsstrategi for funnet. Brønnen er den 16. letebrønnen i utvinningstillatelse 501. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2008.

Avgrensningsbrønn 16/5-4 ble boret til et vertikalt dyp på 2075 meter under havflaten og ble avsluttet i bergarter i trias. Havdypet er 108 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin som nå skal bore avgrensningsbrønn 16/3-7 i den sørøstlige delen av Johan Sverdrupfunnet, også denne i utvinningstillatelse 501.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

 

Oppdatert: 30.09.2013

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.