16/5-4

30.09.2013 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 501, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønn 16/5-4 på oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup i Nordsjøen.

Funnet ble påvist i jura reservoarbergarter i utvinningstillatelse 501 høsten 2010. Brønn 16/5-4 ble boret på sørvestflanken av funnet, om lag 4,3 kilometer sørvest for avgrensningsbrønn 16/5-2 S og om lag 3,1 kilometer sørøst for brønn 16/5-3 (utvinningstillatelse 502).

Hensikten med brønnen var å avgrense Johan Sverdrupfunnet ved å undersøke tykkelse, egenskaper og dyp til reservoaret, samt fastsette høyden på oljekolonnen og avklare olje-vannkontakten i den sørvestlige delen. Rettighetshaverne anser området som viktig med hensyn til dreneringsstrategien for funnet. Reservoaret kom inn noe tynnere enn forventet og ligger over bergarter sannsynlig av trias alder.  Reservoarbergarten, trolig av senjura alder, består av om lag seks meter sandstein med svært god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet.  

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i brønnen, og det blir installert en sensor for å observere trykkutviklingen i reservoaret de neste to til fem år. Dette er en del av planleggingen for en optimal utvinningsstrategi for funnet. Brønnen er den 16. letebrønnen i utvinningstillatelse 501. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2008.

Avgrensningsbrønn 16/5-4 ble boret til et vertikalt dyp på 2075 meter under havflaten og ble avsluttet i bergarter i trias. Havdypet er 108 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin som nå skal bore avgrensningsbrønn 16/3-7 i den sørøstlige delen av Johan Sverdrupfunnet, også denne i utvinningstillatelse 501.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

 

Oppdatert: 30.09.2013

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S