16/5-4

30.09.2013 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 501, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønn 16/5-4 på oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup i Nordsjøen.

Funnet ble påvist i jura reservoarbergarter i utvinningstillatelse 501 høsten 2010. Brønn 16/5-4 ble boret på sørvestflanken av funnet, om lag 4,3 kilometer sørvest for avgrensningsbrønn 16/5-2 S og om lag 3,1 kilometer sørøst for brønn 16/5-3 (utvinningstillatelse 502).

Hensikten med brønnen var å avgrense Johan Sverdrupfunnet ved å undersøke tykkelse, egenskaper og dyp til reservoaret, samt fastsette høyden på oljekolonnen og avklare olje-vannkontakten i den sørvestlige delen. Rettighetshaverne anser området som viktig med hensyn til dreneringsstrategien for funnet. Reservoaret kom inn noe tynnere enn forventet og ligger over bergarter sannsynlig av trias alder.  Reservoarbergarten, trolig av senjura alder, består av om lag seks meter sandstein med svært god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet.  

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i brønnen, og det blir installert en sensor for å observere trykkutviklingen i reservoaret de neste to til fem år. Dette er en del av planleggingen for en optimal utvinningsstrategi for funnet. Brønnen er den 16. letebrønnen i utvinningstillatelse 501. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2008.

Avgrensningsbrønn 16/5-4 ble boret til et vertikalt dyp på 2075 meter under havflaten og ble avsluttet i bergarter i trias. Havdypet er 108 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin som nå skal bore avgrensningsbrønn 16/3-7 i den sørøstlige delen av Johan Sverdrupfunnet, også denne i utvinningstillatelse 501.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

 

Oppdatert: 30.09.2013

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.
Kurs for fiskerikyndige
01.11.2021 Ved alle seismiske undersøkelser på norsk sokkel er det pålagt å ha minst en fiskerikyndig om bord.
Oljefunn nær Tyrihansfeltet i Norskehavet – 6407/1-9
01.11.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 939, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6407/1-9.
Tørr brønn nær Snorrefeltet i Nordsjøen – 33/6-5 S
27.10.2021 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 882, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/6-5 S.