16/5-5

20.12.2013 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 410, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 16/5-5. Brønnen var tørr.

Brønnen er boret om lag 20 kilometer sør for feltet Edvard Grieg i den sentrale delen av Nordsjøen.   

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i jura/trias reservoarbergarter i et sørlig segment av oljefunnet 16/4-6 S. Brønnen påtraff 150 meter med finkornet sandstein i trias, med dårligere reservoarkvalitet enn forventet.

Mindre mengder olje er prøvetatt i denne sandsteinen uten at det lyktes å etablere en oljegradient. Årsaken til dette er at reservoarsonen er tett. Under denne sonen ble det påvist en sandstein med bedre reservoarkvalitet. Trykkdata viser at det er en trykkbarriere mellom funnbrønnen 16/4-6 S i vest og brønn 16/5-5. Brønnen er klassifisert som tørr.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i brønnen.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 410. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2006.  

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2060 meter under havflaten og ble avsluttet i bergarter av trias alder.  Havdypet er 100 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.  

Brønn 16/5-5 ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin, som nå skal bore avgrensningsbrønn 16/3-8 på funnet 16/2-6 Johan Sverdrup i utvinningstillatelse 501, der Lundin Norway AS er operatør. 


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00      

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 20.12.2013