16/8-3 S

24.04.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 360, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 16/8-3 S.

Brønnen er boret om lag 40 kilometer øst for Sleipner Østfeltet og 60 kilometer sør for Johan Sverdrupfunnet i den midtre delen av Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i perm (Rotliegendesgruppen). Den påtraff Rotliegendesgruppen med reservoarbergarter og reservoarkvalitet betydelig dårligere enn forventet. Brønnen er tørr.

Det er utført datainnsamling og prøvetaking. Brønn 16/8-3 S er den første letebrønnen som er boret i utvinningstillatelse 360, men det er tre eldre brønner innenfor tillatelsens areal. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2005.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3218 meter under havflaten, og den ble avsluttet i Rotliegendesgruppen i perm. Havdypet er 72 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 16/8-3 S ble boret av boreinnretningen Songa Trym, som nå skal til utvinningstillatelse 169 B2 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 25/11-27 der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 24.04.2013