16/8-3 S

24.04.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 360, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 16/8-3 S.

Brønnen er boret om lag 40 kilometer øst for Sleipner Østfeltet og 60 kilometer sør for Johan Sverdrupfunnet i den midtre delen av Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i perm (Rotliegendesgruppen). Den påtraff Rotliegendesgruppen med reservoarbergarter og reservoarkvalitet betydelig dårligere enn forventet. Brønnen er tørr.

Det er utført datainnsamling og prøvetaking. Brønn 16/8-3 S er den første letebrønnen som er boret i utvinningstillatelse 360, men det er tre eldre brønner innenfor tillatelsens areal. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2005.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3218 meter under havflaten, og den ble avsluttet i Rotliegendesgruppen i perm. Havdypet er 72 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 16/8-3 S ble boret av boreinnretningen Songa Trym, som nå skal til utvinningstillatelse 169 B2 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 25/11-27 der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 24.04.2013

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.