2/1-15

20.09.2013 Det norske oljeselskap ASA, operatør for utvinningstillatelse 542, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 2/1-15. Brønnen er boret omlag 8 kilometer øst for Gydafeltet i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre og midtre jura reservoarbergarter (Ula- og Bryneformasjonen). Brønnen påtraff reservoarbergarter med dårligere reservoarkvalitet enn forventet. Det er utført datainnsamling og prøvetaking som viste at begge nivåene er vannførende. Brønnen er tørr. 

2/1-15 er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 542. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2009.  Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3554 meter under havflaten og ble avsluttet i bergarter av trias alder (Hegregruppen). Havdypet er 70 meter. Brønnen er nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 2/1-15 ble boret av boreinnretningen Maersk Giant som nå er gått til utvinningstillatelse 541 i sørøstlig del av Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 4/4-1 hvor Repsol Exploration Norge AS er operatør. 


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00  

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 20.09.2013

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 25/4-15
06.02.2023 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/4-15, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.