2/1-15

20.09.2013 Det norske oljeselskap ASA, operatør for utvinningstillatelse 542, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 2/1-15. Brønnen er boret omlag 8 kilometer øst for Gydafeltet i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre og midtre jura reservoarbergarter (Ula- og Bryneformasjonen). Brønnen påtraff reservoarbergarter med dårligere reservoarkvalitet enn forventet. Det er utført datainnsamling og prøvetaking som viste at begge nivåene er vannførende. Brønnen er tørr. 

2/1-15 er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 542. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2009.  Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3554 meter under havflaten og ble avsluttet i bergarter av trias alder (Hegregruppen). Havdypet er 70 meter. Brønnen er nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 2/1-15 ble boret av boreinnretningen Maersk Giant som nå er gått til utvinningstillatelse 541 i sørøstlig del av Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 4/4-1 hvor Repsol Exploration Norge AS er operatør. 


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00  

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 20.09.2013