2/1-16 S

28.06.2013 Talisman Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 299, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 2/1-16 S. Brønnen er tørr.

Brønnen er boret om lag 15 kilometer sørvest for Gydafeltet i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Ulaformasjonen). Brønnen påtraff reservoarbergarter med reservoarkvalitet som forventet. Det er utført datainnsamling og prøvetaking.   

2/1-16 S er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 299. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2003. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3736 meter under havflaten og ble avsluttet i øvre jura. Havdypet er 67 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 2/1-16 S ble boret av boreinnretningen Maersk Giant, som nå skal til utvinningstillatelse 542 for å bore undersøkelsesbrønn 2/1-15 der Det norske oljeselskap ASA er operatør.  


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 28.06.2013