25/11-26

13.02.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 169, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 25/11-26. Brønnen er boret om lag 9 kilometer nordøst for Granefeltet i Nordsjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i Balderformasjonen i eocen. Sekundært letemål var å påvise petroleum i øvre jura sandstein i Draupneformasjonen. Det ble ikke påvist reservoarutvikling i noen av disse nivåene og brønnen blir klassifisert som tørr.  

Det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Brønn 25/11-26 er den 13. letebrønnen i utvinningstillatelse 169. Tillatelsen ble tildelt i 13. konsesjonsrunde i 1991.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2213 meter under havflaten og avsluttet i bergarter av tidligjura alder (Statfjordformasjonen). Havdypet er 130 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 25/11-26 ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard som nå skal til utvinningstillatelse 502 operert av Statoil for å bore avgrensningsbrønn 16/5-3 på funnet 16/2-6 Johan Sverdrup.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 13.02.2013

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.