25/11-26

13.02.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 169, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 25/11-26. Brønnen er boret om lag 9 kilometer nordøst for Granefeltet i Nordsjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i Balderformasjonen i eocen. Sekundært letemål var å påvise petroleum i øvre jura sandstein i Draupneformasjonen. Det ble ikke påvist reservoarutvikling i noen av disse nivåene og brønnen blir klassifisert som tørr.  

Det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Brønn 25/11-26 er den 13. letebrønnen i utvinningstillatelse 169. Tillatelsen ble tildelt i 13. konsesjonsrunde i 1991.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2213 meter under havflaten og avsluttet i bergarter av tidligjura alder (Statfjordformasjonen). Havdypet er 130 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 25/11-26 ble boret av boreinnretningen Ocean Vanguard som nå skal til utvinningstillatelse 502 operert av Statoil for å bore avgrensningsbrønn 16/5-3 på funnet 16/2-6 Johan Sverdrup.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 13.02.2013