25/11-27

28.05.2013 Statoil Petroleum AS, operatør for Grane Unit, er i ferd med å avslutte boring avundersøkelsesbrønn 25/11-27. Brønnen påviste olje.

Brønnen er boret innenfor tillatelse 169 B2 om lag sju kilometer nord for Granefeltet i den midtre delen av Nordsjøen og 150 kilometer vest av Stavanger.

Hensikten med brønnen var primært å påvise petroleum i paleocene reservoarbergarter (Heimdalformasjonen), men også finne ut om det i tilfelle funn kunne være kommunikasjon med Granefeltet.

Brønnen påtraff en oljekolonne på om lag 20 meter i Heimdalformasjonen. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er på mellom 2,8 og 5,2 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje. Rettighetshaverne vil vurdere ulike utbyggingsalternativer basert på oljekvalitet og trykk-kommunikasjon med omkringliggende felt.

Det ble utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den femte letebrønnen som er boret av rettighetshaverne i Grane Unit. Brønn 25/11-27 ble boret til et vertikalt dyp på 1865 meter under havoverflaten og ble avsluttet i Shetlandgruppen trolig i nedre paleocen, men øvre kritt kan ikke utelukkes. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt. Havdypet er 126 meter.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Songa Trym, som nå skal til utvinningstillatelse 128 i Norskehavet for å bore avgrensningsbrønn 6608/11-8 der Statoil er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 28.05.2013