26/5-1

08.05.2013 Rocksource Exploration Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 506 S, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 26/5-1. Brønnen er tørr.

Brønnen er boret om lag 62 kilometer øst for Frøyfeltet i den midtre delen av Nordsjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre paleocen (Balderformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i miocen (Utsiraformasjonen). Det ble påtruffet spor av gass i tynne sandsteinslag i Balderformasjonen og spor av olje i to overliggende tykke sandsteinslag i undre del av Hordalandgruppen (eocen).

Reservoarbergartene i Balderformasjonen er dårligere enn forventet. I Utsiraformasjonen ble det påtruffet vannførende sandsteiner som er tynnere enn forventet. Brønnen blir klassifisert som tørr.

Det er utført datainnsamling og prøvetaking. Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 506 S. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2008.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 1878 meter under havflaten, og ble avsluttet i Torformasjonen i øvre kritt. Havdypet er 261 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønn 26/5-1 ble boret av boreinnretningen Borgland Dolphin, som nå skal til Vegafeltet i den nordlige delen av Nordsjøen, hvor den skal bore produksjonsbrønn 35/11-R-14 BH der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 08.05.2013

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.