26/5-1

08.05.2013 Rocksource Exploration Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 506 S, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 26/5-1. Brønnen er tørr.

Brønnen er boret om lag 62 kilometer øst for Frøyfeltet i den midtre delen av Nordsjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre paleocen (Balderformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i miocen (Utsiraformasjonen). Det ble påtruffet spor av gass i tynne sandsteinslag i Balderformasjonen og spor av olje i to overliggende tykke sandsteinslag i undre del av Hordalandgruppen (eocen).

Reservoarbergartene i Balderformasjonen er dårligere enn forventet. I Utsiraformasjonen ble det påtruffet vannførende sandsteiner som er tynnere enn forventet. Brønnen blir klassifisert som tørr.

Det er utført datainnsamling og prøvetaking. Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 506 S. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2008.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 1878 meter under havflaten, og ble avsluttet i Torformasjonen i øvre kritt. Havdypet er 261 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønn 26/5-1 ble boret av boreinnretningen Borgland Dolphin, som nå skal til Vegafeltet i den nordlige delen av Nordsjøen, hvor den skal bore produksjonsbrønn 35/11-R-14 BH der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 08.05.2013

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.