26/5-1

08.05.2013 Rocksource Exploration Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 506 S, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 26/5-1. Brønnen er tørr.

Brønnen er boret om lag 62 kilometer øst for Frøyfeltet i den midtre delen av Nordsjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre paleocen (Balderformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i miocen (Utsiraformasjonen). Det ble påtruffet spor av gass i tynne sandsteinslag i Balderformasjonen og spor av olje i to overliggende tykke sandsteinslag i undre del av Hordalandgruppen (eocen).

Reservoarbergartene i Balderformasjonen er dårligere enn forventet. I Utsiraformasjonen ble det påtruffet vannførende sandsteiner som er tynnere enn forventet. Brønnen blir klassifisert som tørr.

Det er utført datainnsamling og prøvetaking. Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 506 S. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2008.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 1878 meter under havflaten, og ble avsluttet i Torformasjonen i øvre kritt. Havdypet er 261 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønn 26/5-1 ble boret av boreinnretningen Borgland Dolphin, som nå skal til Vegafeltet i den nordlige delen av Nordsjøen, hvor den skal bore produksjonsbrønn 35/11-R-14 BH der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 08.05.2013