26/5-1

08.05.2013 Rocksource Exploration Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 506 S, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 26/5-1. Brønnen er tørr.

Brønnen er boret om lag 62 kilometer øst for Frøyfeltet i den midtre delen av Nordsjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre paleocen (Balderformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i miocen (Utsiraformasjonen). Det ble påtruffet spor av gass i tynne sandsteinslag i Balderformasjonen og spor av olje i to overliggende tykke sandsteinslag i undre del av Hordalandgruppen (eocen).

Reservoarbergartene i Balderformasjonen er dårligere enn forventet. I Utsiraformasjonen ble det påtruffet vannførende sandsteiner som er tynnere enn forventet. Brønnen blir klassifisert som tørr.

Det er utført datainnsamling og prøvetaking. Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 506 S. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2008.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 1878 meter under havflaten, og ble avsluttet i Torformasjonen i øvre kritt. Havdypet er 261 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønn 26/5-1 ble boret av boreinnretningen Borgland Dolphin, som nå skal til Vegafeltet i den nordlige delen av Nordsjøen, hvor den skal bore produksjonsbrønn 35/11-R-14 BH der Statoil Petroleum AS er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 08.05.2013

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).